STYRELSEN 2019

 • Överombudsman Antti Arjava, finska Kulturfonden Ny
 • Veterinärmedicine doctor Tuula Honkanen-Buzalski
 • Direktör Antti Huhtamäki, lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, LPA
 • Kansler, professor Kaarle Hämeri, Helsingfors universitet
 • FD Tarja Kohila, Ny
 • Odontologie lic., BMus, operasångerska Laura Leisma
 • Advokat, JM, FM Jukka Lång, Dittmar&Indrenius Advokatbyrå Ab
 • Styrelseordförande Susanna Miekk-oja, Tracefi Oy
 • FD Sole Molander, The JuicePLUS+ Company ApS
 • Facklitterär författare och journalist Marjo T. Nurminen
 • Direktör för kommunikation och samhällsansvar Arja Suominen,Finnair
 • Verkställande Direktör Reidar Wasenius, Finnish Business Angels Network – Fiban