SYSSELSÄTTNING AV STUDERANDE OCH ARBETSLIVSKUNSKAPER

Alumnföreningen stöder sysselsättning av studerande och nyutexaminerade och utvecklingen av deras arbetslivskompetens t.ex. genom olika evenemang med anknytning till arbetsliv och karriär, som anordnas i samarbete med universitetet och studentorganisationerna.

Föreningen erbjuder också alumner en möjlighet att med sin egna kompetens och kunnande hjälpa till via olika projekt att utveckla universitetsstudiernas relevans för arbetslivet och stöda studerandes sysselsättning. En central del i detta är tjänsten Alumni Ambassador. Dessutom delas jobb- och jobbsökningstips i Alumniföreningens slutna LinkedIn-grupp.