SYSSELSÄTTNING AV STUDERANDE OCH ARBETSLIVSKUNSKAPER

Universitetets rektor Jukka Kola: Alumnernas frivilligarbete till förmån för studenterna är mycket värdefullt och ett effektivt sätt att bygga upp en framtid för ungdomen.

Föreningen ställer studenterna i fokus genom att främja deras sysselsättning och arbetslivsfärdigheter. Viktiga samarbetspartner är universitetets karriärservice, studentkåren och ämnesföreningarnas alumn- och arbetslivsansvariga. Vi ökar antalet mentorer, arrangerar specifika evenemang för detta syfte t.ex. alumnkontroll på gulnäbbsäventyret, en Karriärfestival och After Work. Vi deltar i Job Shadowing-program, praktikprogrammet KarriärSafari och arrangerar kursen På toppen och i samhället för doktorander. Vi förmedlar aktivt arbetsplatser i föreningens slutna LinkedIn-grupp. Har du tid att delta?