Professorerna vid Helsingfors universitet makor/makar rf

miekat_f00a3571_0

Föreningen för Helsingfors universitets professorsfruar grundades 1950. I samband med en stadgeändring 2010 fick föreningen det nya namnet Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf.

Föreningen har som mål att ordna föredrag, besök och utfärder och ge professorernas makor/makar tillfälle att lära känna varandra samt att främja Helsingfors universitets och närstående organisationers verksamhet, t.ex. alumnsamarbetet.

Föreningen har grundat en egen fond vid Helsingfors universitet. Studenter med funktionshinder får varje år understöd ur fonden. Information om föreningens program skickas ut i medlemsbrev två gånger om året. Även medelmmarnas makar/makor är välkomna på föreningens evenemang.

Föreningens årsmöte har i mars 2023 beslutat att föreningens verksamhet avslutas och föreningen avvecklas.

Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf

STYRELSEN 2022

Ordförande  Kira Ukkonen
Vice ordf. (fi)   Nina Santavirta
Vice ordf. (sve)  Gerd Haglund
Ekonomiansvarig  Eeva-Liisa Sarvilinna-Heimonen
Värdinna          Irmeli Rosenberg
Medlem            Maire Tienari
Sekreterare     Tuulikki Suokko