Professorerna vid Helsingfors universitet makor/makar rf

miekat_f00a3571_0

Föreningen för Helsingfors universitets professorsfruar grundades 1950. I samband med en stadgeändring 2010 fick föreningen det nya namnet Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf.Föreningen har ca 130 medlemmar.

Föreningen har som mål att ordna föredrag, besök och utfärder och ge professorernas makor/makar tillfälle att lära känna varandra samt att främja Helsingfors universitets och närstående organisationers verksamhet, t.ex. alumnsamarbetet.

Föreningen har grundat en egen fond vid Helsingfors universitet. Studenter med funktionshinder får varje år understöd ur fonden.

Information om föreningens program skickas ut i medlemsbrev två gånger om året. Professorerna är också välkomna till tillställningarna tillsammans med sin maka/make.

Om föreningens verksamhet intresserar kan du ansluta dig som medlem genom att meddela ditt namn, postadress och telefonnummer samt din makas/makes professur per e-post till föreningens sekreterare, som sedan kontaktar dig efter att styrelsen behandlat din medlemsansökan. Välkommen med i skaran av vårt universitets vänner!

Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf

FÖRENINGENS HISTORIK OCH ADRESSER

Föreningens historik 1990–2010 (25 euro) och adresser (15 euro) finns till försäljning på föreningens tillställningar. Man kan också beställa dem av föreningens ekonom Eeva-Liisa Sarvilinna-Heimonen eller köpa adressen från Alumnbutiken.

VÅREN 2022

Föreningens årsmöte flyttas till maj. Det var meningen att föreningens årsmöte skulle hållas 21.3.2022 men på grund av den rådande coronasituationen anmälde sig ingen som inte hörde till styrelsen.

ÅRSMÖTETS NYA TIDPUNKT ÄR MÅNDAG 23.5.2022 KL. 18.00. MÖTET HÅLLS I PORTHANIAS TIDNINGSSAL.
Styrelsen hoppas på en stor uppslutning framför allt för att man avser att diskutera föreningens framtid. Väsentligt på mötet är dessutom val av ordförande. Den nuvarande ordförande står förmodligen inte till förfogande, vilket betyder att det troligen behövs en ny ordförande. Med tanke på kaffeserveringen ombedes deltagarna anmäla sig senast 16.5 till Irmeli
Rosenberg, tfn 040 583 2752, irmeli.kt.rosenberg@fimnet.fi. Styrelsen har nu glädjen att efter en lång paus ordna medlemssammankomster, ett traditionellt föredragstillfälle i april och en utflykt i början av sommaren.

APRIL MÅNADS SAMMANKOMST MÅNDAG 25.4 I PORTHANIAS TIDNINGSSAL KL. 18.00.
Emeritus professor Seppo Hentilä håller ett föredrag om huvudpersonen i sitt senaste verk, K.J. Ståhlberg. Kaffeservering. Anmälan senast 19.4 till Irmeli Rosenberg. Observera att också avecer är välkomna.

VÅRUTFLYKT TILL KAJSANIEMI BOTANISKA TRÄDGÅRD ONSDAG 1.6 KL. 11.00–14.00.
Guidad tur i trädgården, varefter lunch på egen bekostnad i Café Viola. Samling kl. 11.00 vid Café Viola (Kajsaniemistranden 2). Anmälan senast 30.5 till Gerd Haglund, tfn 050 300 5088, gerd.haglund@kolumbus.fi. Om ni har ett museikort, ta med det!

STYRELSE 2021

Ordförande Marianna Kankare-Loikkanen
Viceordförande (fi) Kira Ukkonen
Viceordförande (se) Gerd Haglund
Värdinna Irmeli Rosenberg
Medlem Maire Tienari
Sekreterare Ilmi Tikkanen
Kassör Eeva-Liisa Sarvilinna-Heimonen