Professorerna vid Helsingfors universitet makor/makar rf

miekat_f00a3571_0

Föreningen för Helsingfors universitets professorsfruar grundades 1950. I samband med en stadgeändring 2010 fick föreningen det nya namnet Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf.Föreningen har ca 130 medlemmar.

Föreningen har som mål att ordna föredrag, besök och utfärder och ge professorernas makor/makar tillfälle att lära känna varandra samt att främja Helsingfors universitets och närstående organisationers verksamhet, t.ex. alumnsamarbetet.

Föreningen har grundat en egen fond vid Helsingfors universitet. Studenter med funktionshinder får varje år understöd ur fonden.

Information om föreningens program skickas ut i medlemsbrev två gånger om året. Professorerna är också välkomna till tillställningarna tillsammans med sin maka/make.

Om föreningens verksamhet intresserar kan du ansluta dig som medlem genom att meddela ditt namn, postadress och telefonnummer samt din makas/makes professur per e-post till föreningens sekreterare, som sedan kontaktar dig efter att styrelsen behandlat din medlemsansökan. Välkommen med i skaran av vårt universitets vänner!

Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf

FÖRENINGENS HISTORIK OCH ADRESSER

Föreningens historik 1990–2010 (25 euro) och adresser (15 euro) finns till försäljning på föreningens tillställningar. Man kan också beställa dem av föreningens ekonom Eeva-Liisa Sarvilinna-Heimonen eller köpa adressen från Alumnbutiken.

PROGRAM HÖSTEN 2020 OCH BÖRJAN AV VINTERN 2021

Eftersom coronapandemins situation inte har blivit bättre har föreningens styrelse beslutat att pausa verksamheten ända till december. Vi är trots allt hoppfulla och förbereders oss för att fira en julfest i enlighet med föreningens 70-åriga tradition. Festens gästtalare är i år biskop emerita Irja Askola.

FÖRENINGENS JULFEST PÅ RESTAURANG SUNN
Tisdag 8.12.2020 kl. 18.00 – 21.00 Alexandersgatan 26

I deltagaravgiften 50 euro/person (vegemeny 45 euro/person) ingår festmiddag inklusive drycker. Man anmäler sig genom att betala deltagaravgiften till kontot FI02 8000 1000 0549 17, referens 2134, senast 15.11.2020. Avecer är välkomna med.

FÖRENINGENS ORDINARIE ÅRSMÖTE 2021
Måndag 22.2.2021 kl. 18.00 Porthanias tidningssal

STYRELSE 2020

Ordförande Marianna Kankare-Loikkanen
Viceordförande (fi) Kira Ukkonen
Viceordförande (se) Gerd Haglund
Värdinna Irmeli Rosenberg
Medlem Maire Tienari
Sekreterare Ilmi Tikkanen
Kassör Eeva-Liisa Sarvilinna-Heimonen