Professorerna vid Helsingfors universitet makor/makar rf

miekat_f00a3571_0

Föreningen för Helsingfors universitets professorsfruar grundades 1950. I samband med en stadgeändring 2010 fick föreningen det nya namnet Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf.Föreningen har ca 130 medlemmar.

Föreningen har som mål att ordna föredrag, besök och utfärder och ge professorernas makor/makar tillfälle att lära känna varandra samt att främja Helsingfors universitets och närstående organisationers verksamhet, t.ex. alumnsamarbetet.

Föreningen har grundat en egen fond vid Helsingfors universitet. Studenter med funktionshinder får varje år understöd ur fonden.

Information om föreningens program skickas ut i medlemsbrev två gånger om året. Professorerna är också välkomna till tillställningarna tillsammans med sin maka/make.

Om föreningens verksamhet intresserar kan du ansluta dig som medlem genom att meddela ditt namn, postadress och telefonnummer samt din makas/makes professur per e-post till föreningens sekreterare, som sedan kontaktar dig efter att styrelsen behandlat din medlemsansökan. Välkommen med i skaran av vårt universitets vänner!

Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf

FÖRENINGENS HISTORIK OCH ADRESSER

Föreningens historik 1990–2010 (25 euro) och adresser (15 euro) finns till försäljning på föreningens tillställningar. Man kan också beställa dem av föreningens ekonom Eeva-Liisa Sarvilinna-Heimonen eller köpa adressen från Alumnbutiken.

PROGRAM HÖSTEN 2020 OCH BÖRJAN AV VINTERN 2021

Föreningens julfest 8.12 på restaurang Sunn är inställd på grund av den försämrade coronasituationen och Institutets för hälsa och välfärds begränsningar gällande sammankomster. Med önskan om en trygg adventstid och en glädjerik jul!

FÖRENINGENS ORDINARIE ÅRSMÖTE 2021
Måndag 22.2.2021 kl. 18.00 Porthanias tidningssal

STYRELSE 2020

Ordförande Marianna Kankare-Loikkanen
Viceordförande (fi) Kira Ukkonen
Viceordförande (se) Gerd Haglund
Värdinna Irmeli Rosenberg
Medlem Maire Tienari
Sekreterare Ilmi Tikkanen
Kassör Eeva-Liisa Sarvilinna-Heimonen