Helsingin yliopiston professorien puolisot ry

Päärakennus_nettiin

Helsingin yliopiston professorien rouvat ry perustettiin vuonna 1950. Sääntömuutoksen yhteydessä vuonna 2010 nimi muutettiin Helsingin yliopiston professorien puolisot ry:ksi / Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf.

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää esitelmätilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja retkiä, tutustuttaa professorien puolisoita toisiinsa sekä toimia Helsingin yliopiston ja sitä lähellä olevien yhteisöjen parhaaksi, esimerkkinä alumniyhteistyö.

Yhdistys on perustanut Helsingin yliopistoon oman nimikkorahastonsa, josta vuosittain tuetaan stipendein vammaisopiskelijoita. Yhdistyksen ohjelmasta tiedotetaan jäsenkirjeellä kaksi kertaa vuodessa. Myös jäsenten puolisot ovat tervetulleita tapahtumiin.

Yhdistyksen vuosikokous on maaliskuussa 2023 päättänyt lopettaa yhdistyksen toiminnan ja purkaa yhdistyksen.

Helsingin yliopiston professorien puolisot ry
Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf

JOHTOKUNTA 2022

Puheenjohtaja Kira Ukkonen
Varapj (su)      Nina Santavirta
Varapj (ru)       Gerd Haglund
Varainhoitaja   Eeva-Liisa Sarvilinna-Heimonen
Emäntä          Irmeli Rosenberg
Jäsen             Maire Tienari
Sihteeri          Tuulikki Suokko