SICILIEN – MEDELHAVETS SMÄLTDEGEL 9.-17.10.2021

Sicilia

Alumnföreningens medlemmar gör en resa till Syrakusa och Palermo den 9.–17.10.2021 för att bekanta sig med Medelhavets antika historia. Christine och Göran Schildts Stiftelses ordförande Thomas Thesleff är med som sakkunnig på resan. Historiskt har Sicilien varit en knutpunkt för bildning och kultur, men också en försummad koloni. Sicilien har både använts som språngbräda ut i världen och mottagit bosättare från olika delar av världen. Historiska händelser runtom Medelhavsområdet och områdets makthavare har format samhällets kulturarv och inverkat på dess välstånd. Trots att Sicilien nuförtiden är etablerad del av Italien, har ön fortfarande en autonom ställning och en egen kultur. Resan är en del av föreläsningsserien som stiftelsen anordnat i samarbete med föreningen.

Vi följer med läget för COVID-19 och agerar i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Den här resan är framflyttad med ett år till den  9.-17.10.2021 (ursprunglig tidpunkt 10.-18.2020). Ytterligare information fås av resebyrån alumni@axtours.fi eller per telefon 040 483 4950. Bokningar och förfrågningar fås direkt av resebyrån.