Ritva Jolkkonen är alumn

Ritva_Jolkkonen_sv_1920x1080

Jag lärde mig vad en alumn är först när mitt jobb vid utrikesministeriet förde mig till New York. I den amerikanska kulturen har man starka band till sitt universitet. Man håller kontakt med och understöder sitt alma mater. När jag kom tillbaka till Finland och blev pensionär började jag studera historia vid Öppna universitetet. Där hörde jag om Alumnföreningen och blev medlem. Det jag uppskattar mest med att vara medlem i Alumnföreningen är de intressanta föreläsningarna och resorna. Jag har fått nya vänner och återfunnit gamla. Årsfesten är alltid lika rolig. Jag har jobbat som frivillig och delat ut saft och gymbiljetter på universitetets inskriptionsdag. Frivilligarbetet är någonting jag gärna vill fortsätta med. Jag upplever fortfarande att Helsingfors universitet är mitt universitet och att jag när som helst kan gå in genom Porthanias svängdörrar.

Ritva Jolkkonen
Alumn från statsvetenskapliga fakulteten