Susanna Miekk-Oja är alumn

miekk-oja_sve

Tack vare vetenskapen är människan friskare och lever längre än förut, och därför måste vi också stanna längre i förvärvslivet. Den traditionella modellen med studier, karriär och pension förändras. Man måste kunna förnya sin kompetens tvärvetenskapligt. Det egna ansvaret för den mentala prestationsförmågan accentueras. Alumnföreningen ger nycklar till detta. Att vara alumn är inte bara en fråga om att få, utan även om att delta och ge. Såväl kunskap, tid eller resurser exempelvis som vetenskapsfadder. I Alumnföreningens styrelse vill jag ta del av att förverkliga dess strategiska mål, inverka på hur nyexaminerade placeras i arbetslivet och stärka universitetets konkurrenskraft internationellt – även på ett praktiskt plan. Som alumn har jag fått delta i många intellektuella diskussioner och uppleva vänskap.

Susanna Miekk-oja
Alumn från matematisknaturvetenskapliga fakulteten