Susanna Miekk-oja

Susanna_Miekk-oja_fi_1920x1080

Tieteen ansiosta ihmiset elävät nykyään terveempinä ja pidempään, joten työssäkin on oltava pidempään. Perinteinen malli opiskelu, ura ja eläkeaika muuttuu moniportaiseksi. Ihmisen tulee kyetä uusimaan taitonsa poikkitieteellisesti, ja oma vastuu henkisestä suorituskyvystä korostuu. Alumniyhdistys avaa tähän ovia. Alumniudessa ei ole kyse vain saamisesta vaan myös mahdollisuudesta antaa eli jakaa tietoa, antaa aikaa ja kohdentaa varoja esimerkiksi ryhtymällä tiedekummiksi. Alumniyhdistyksen hallituksessa haluan olla toteuttamassa yhdistyksen tavoitteita, olla vaikuttamassa valmistuvien sijoittumiseen ja yliopiston kansainväliseen kilpailukykyyn myös konkreettisin keinoin. Alumnina olen voinut käydä paljon älyllisiä keskusteluja ja kokea ystävyyttä.

Susanna Miekk-oja
matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta