China Alumni Club Pekingissä

Suurin Alumniyhdistyksen paikallisklubeista on Pekingissä toimiva China Alumni Club. Sen tapahtumiin on parhaimmillaan osallistunut liki 150 alumnia, ja kiinalaisessa sosiaalisen median palvelussa Wechatissa klubilla on 230 seuraajaa. Kasvunvaraakin on, sillä Kiinassa on yli 1 800 Helsingin yliopiston alumnia. Myös Helsinkiin tulevien opiskelijoiden määrän toivotaan kasvavan ja tutkimusyhteistyön kiinalaisten yliopistojen kanssa lisääntyvän. Helsingin yliopistolla on Kiinassa hyvä maine tutkijoiden parissa, mutta opiskelijoista harva tietää siitä.

– Suomen peruskoulu tunnetaan Kiinassa paremmin kuin korkeakoulutus, ja opiskelijat haluavat yleensä englanninkielisiin maihin. Alumnien ja esimerkiksi vaihto-opiskelijoiden kertomukset auttavat edistämään Helsingin yliopiston mainetta, China Alumni Clubin pääsihteeri Li Ying kertoo.

Ying on itse opiskellut Helsingin yliopistossa ja opettaa nyt suomen kieltä ja kulttuuria sekä toimii Suomen ja Pohjoismaiden tutkimuskeskusten päällikkönä Beijing Foreign Studies -yliopistossa.

– Helsingin yliopisto on huippuyliopisto, mutta tärkeää on myös se, että se sijaitsee Suomessa. Suomalainen kulttuuri on tärkeää Helsingin yliopistoon hakeutuville opiskelijoille ja tutkijoille. Tutkimuksen vapaus, tasa-arvo, yksityisyyden kunnioitus ja turvallisuus ovat tärkeitä asioita kiinalaisille.