Heidi Andersson

heidi_andersson

Heidi Andersson är frilansskribent, naturskyddsaktivist och alumn i rättsvetenskaper.

Anderson är styrelsemedlem för WWF Finland. Heidi har också haft en egen juristbyrå. Hon har flera examina från Helsingfors universitet och hon är magister i statsvetenskap och Juris Doctor i rättsvetenskap. Hon är dessutom med i rättsvetenskapliga fakultetens diskussionsråd och styrelsemedlem i Sysmän Suvisoitto. Andersson har varit med om att grunda alumnfonden Ympäristön ystävät.