Heidi Andersson

heidi_andersson

Heidi Andersson on vapaa kirjoittaja, luonnonsuojelija ja oikeustieteiden alumni.

Andersson toimii Suomen WWF:n hallituksessa ja alumnirahastojen yhteyteen perustamassaan Ympäristön Ystävät -rahastossa. Hän kuuluu myös mm. oikeustieteellisen tiedekunnan neuvottelukuntaan ja Sysmän Suvisoiton hallitukseen.

Heidillä on ollut oma lakiasiaintoimisto. Hän on suorittanut Helsingin yliopistossa valtiotieteen maisterin ja oikeustieteen tohtorin tutkinnot, viimeksi mainitun ympäristöoikeudesta.