HALLITUS TOIMIKAUDELLA 1991

 • Dosentti Timo Sahi (puheenjohtaja)
 • Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Satu Sasi
 • Varatoimitusjohtaja Kalle Justander
 • Filosofian maisteri Raija Similä
 • Filosofian kandidaatti, logonomi Marsa Bäck
 • Dosentti Martti Häikiö
 • HML Elina Kotiranta
 • Filosofian maisteri Katriina Bärlund
 • Filosofian tohtori Laura Kolbe
 • Hallintoneuvos N. Seppo Koskinen
 • Valtiotieteen maisteri Stig-Björn Nyberg
 • Valtiotieteen tohtori Jaakko J. Ranta-Knuutila