HALLITUS TOIMIKAUDELLA 2008

 • Johtaja Susanna Miekk-oja (puheenjohtaja), Sampo Rahastoyhtiö Oy
 • Toimittaja Anton Eskola, Suomen valtiokalenteri
 • Suunnittelija Kaarina Huhtinen, Suomen ympäristökeskus
 • Toimittaja Maarit Kauniskangas
 • Tuomaspappi Piia Klemi, Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry
 • Yleissihteeri Irina Kupiainen, Maanpuolustustiedotuksen suunnittelulautakunta
 • Asianajaja Eija Metsälä-Halonen, Asianajotoimisto VT Eija Metsälä-Halonen
 • Puheenjohtaja Outi Antila, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri Kati Myllymäki, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Toimittaja Jukka Niva, Yleisradio
 • Projektipäällikkö Kyllikki Pankakoski, OKO Pankki Oyj
 • Tutkija Aku Valtakoski, Teknillinen korkeakoulu