Koko vuoden 2014 ohjelma

11.12.2014-12.2.2014 Alum­nit kun­to­sa­lil­la

Hel­sin­gin yli­opis­ton hal­lin­to­ra­ken­nus Sali, Fa­bia­nin­ka­tu 20 C

Olemme kokoonnumme 8 kertaa ohjattuun kuntosalitreeniin keskiviikkoisin lounasaikaan 12-13 ja kokeilleet myös kahvakuulia. Ryhmä jatkaa omatoimisesti keskiviikkoisin ja voit osallistua jos haluat – ilmoita siitä etukäteen.

Ke 5.2.2014. klo 16.30 J. L. Ru­ne­ber­gin päi­vän luen­to

Hel­sin­gin yli­opis­ton pää­ra­ken­nus, au­di­to­rio XII, Alek­san­te­rin­ka­tu 5

Vuoden alumni 2013. professori Laura Kolbe keskustelee Runebergin ihannemaailman eurooppalaisista juurista. Kuinka “kansallista” on kansallisrunoilijan viesti suomalaisuudesta ja sankaruudesta. Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus jatkaa leivoskeskustelujen ja -maistiaisten merkeissä Cafe Jugendiin sisustetussa Runeberg-kahvilassa osoitteessa Pohjois-Esplanadi 19. Katso www.helsinkiwalks.fi.

Kaikki alumnit ovat myös tervetulleita kl 12 Runebergin patsaalle jossa kansallisrunoilijaa tervehtivät ylioppilaskuorot ja kansalaiset.  Patsaalla professori Matti Klinge: Esplanaden & Runeberg. Katso www.helsinkiwalks.fi.

7.2.2014-28.3.2014 Lou­nas­pi­la­tes per­jan­tai­sin

Hel­sin­gin yli­opis­ton hal­lin­to­ra­ken­nus, Stu­dio, Fa­bia­nin­ka­tu 20 C

Skippaa duunit tunniksi ja tule alumnien pilateskurssille perjantaisin klo 12-13.

Ohjaaja: Elina Saavalainen
Hinta: Kurssiveloitus on 104 euroa/alumni – kertoja on yhteensä kahdeksan,  eli sama hinta kuin edellisessä kurssissa per käynti, mutta tässä on 2 kertaa enemmän tunteja. Paikkoja rajoitetusti!

Ma 10.2.2014 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Yli­opis­ton pää-ra­ken­nuk­sen sali 5, Fa­bia­nin­ka­tu 33 (2.krs)

Janne Virkkunen ja Lasse Lehtinen haastattelevat toisiaan. Aiheena teokset Päivälehden mies ja Vastarannan kiiski. Paavo Väyrysen ihmeellinen elämä.

TO 13.2.2014 klo 17–19 Stu­dia Ge­ne­ra­lia: Pe­rin­tö

Port­ha­nia, sali PI, Yli­opis­ton­ka­tu 3

Kunniatohtori Antti Arjava: Antiikin hailea varjo. Vuoden alumni 2011, dosentti Eero Huovinen: Teot vai hyveet? Tilaisuuden puheenjohtaja: Vuoden alumni 2013, professori Laura Kolbe. Tilaisuuden jälkeen klo 19–20 yhdistyksen jäsenille tilaisuus Tiedekulmassa jossa yllämainitut pureutuvat teemaan näkö-kulmasta “Entä jos…” Viinitarjoilu.

16.3.2014–17.5.2014 klo 17 Vijñā­na Joo­ga alum­neil­le

Olo-ti­las­sa, Knuu­nu­haas­sa

Kursseilla perehdytään joogaan selkeällä ja maanläheisellä tavalla. Ohjaus on ammattitaitoista, turvallista ja jokaisen osallistujan yksilöllisyyden huomioivaa. Opi ja oivalla joogaharjoitusta pintaa syvemmältä.

Ti 25.2.2014 klo 8.30 Kris­tii­nan ys­tä­vät aa­miai­nen

Kah­vi­la Qul­ma, Ma­rian­ka­tu 13 B

Aamupala tarjoaa mahdollisuuden keskustella tulevista tapahtumista, ärsyttävistä ja inspiroivista verkkokeskusteluista, projekteista ja tutkimuksesta sekä tarjota toisillemme vinkkejä avoinna olevista työpaikoista, kiinnostavista luennoista ja keskustelutilaisuuksista.

Ti 25.2.2014 klo 18.15/​19 Kult­tuu­rit­ref­fit: “Nät­ti tyt­tö, vä­hän peh­mee”

Ryh­mä­teat­te­ri, Hel­sin­gin­ka­tu 25

Esitys on olemassaoloa pohtiva komedia. Tarinan alla virtaa myytti Suomi-neidon vahvuudesta. Katso lisätietoa tästä. Klo 18.15 illan ohjelman esittely teatterin lämpiössä. Esitys alkaa klo 19.00.

To 27.2.2014 klo 9–11 EU yh­teis­työ­tä ra­di­ka­li­soi­tu­mis­ta vas­taan

Se­mi­naa­ri edus­kun­nan au­di­to­rios­sa.

Ulkopoliittinen instituutti kutsuu alumnit osallistumaan tilaisuuteen: Minkälaista yhteistyötä EU tekee unionin naapuruston radikalisoitumista vastaan? Seminaari eduskunnan auditoriossa.

Ma 3.3.2014 klo 16–19 Alum­ni­Fo­rum: Ju­ha­na Var­tiai­nen: Entä jos ta­lous­ke­hi­tys­tä ei voi en­nus­taa?

Hel­sin­gin yli­opis­ton pää­ra­ken­nuk­sen juh­la­sa­lis­sa

Vuoden alumni 2014, valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ylijohtaja Juhana Vartiainen puhuu aiheesta Entä jos talouskehitystä ei voi ennustaa?

Ma 3.3.2014 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg-sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33.

Teemu Keskisarja kertoo teoksestaan Viipuri 1918. Riitta Seppälän aiheena on Aale Tynni. Hymyily, kyynel, laulu. Runonäytteitä.

TI 4.3.2014-ti 22.4.2014 Alum­nien Fit­ball kurs­si

Hel­sin­gin yli­opis­ton hal­lin­to­ra­ken­nus, Lii­kun­ta­ti­la K2, Fa­bia­nin­ka­tu 20 C

Onko sinun nurkissa sellainen iso jumppa-pallo, ns. fitball, jota ei tule käytettyä? Nyt on aika verestää vanhoja oppeja ja oppia uusia niksejä kun alumnien fitball-kurssi käynnistyy. Tämän tunnin aikana syvät vatsa-ja selkälihakset joutuvat töihin. Tunnilla ei tehdä askelsarjoja. Tunti sopii sekä aloittelijoille että kokeneille kuntoilijoille.

Pe 7.3.2014 klo 16 Kan­sain­vä­li­sen nais­ten­päi­vän juh­la

Hel­sin­gin yli­opis­ton juh­la­sa­li, Alek­san­te­rin­ka­tu 5

Naistenpäivän juhlan teemana on YK:n vuosituhattavoitteet vuonna 2014.

Ma 10.3.2014 klo 18 FORK goes Backs­ta­ge

Svens­ka Tea­tern, suu­ri näyt­tä­mö. Poh­joi­sespla­na­di 2

Maailman mahtavin a capella ryhmä tarjoaa koko illan shown.

Ti 11.3.2014 klo 16.30– 17.30 Kult­tuu­rit­ref­fit

Ra­ha­museo, Snell­ma­nin­ka­tu 2.

Vierailu Suomen Pankin uudistetussa rahamuseossa. Rahamuseo täyttää 10 vuotta.

Ti 11.3.2014 klo 10–12 La­ti­na­lai­sen Ame­ri­kan re­surs­si­ryn­täys

Ul­ko­po­liit­ti­nen instituutti

Ulkopoliittinen instituutti kutsuu alumnit osallistumaan tilaisuuteen: Seminaari Latinalaisen Amerikan resurssiryntäyksestä. Puhujat: apulaisprofessori Barbara Hogenboom, CEDLA (Hollanti) ja Control Risks -yhtiön johtaja Daniel Linsker (Kolumbia). Ilmoittautuminen tästä.

12.3.2014 ‘S­pin pe­rus’ –kurs­si alum­neil­le al­kaa

Mei­lah­den lii­kun­ta­kes­kus, Mei­lah­den­tie 2 B

Hikeä ja kuntoa ei säästellä kun alumnien spinningtunnit käynnistyvät huhtikuussa 2014. Aloita aamulla energisesti, saat voimaa työpäivääsi!
‘Spin perus’ –kurssi on aloittelijoille suositeltava peruskestävyyttä kehittävä tunti, jolla on tavoitteena hengästyä uupumatta. Tunti on vaihteleva, mutta rauhallinen. Tunnilla ei ole pitkiä rankkoja nousuja eikä spurtteja. Tunti sopii myös kuntoilijan hikoiluhetkeksi, urheilijan peruskuntokauden kulmakiveksi ja himoliikkujan palauttavaksi treeniksi.

Ti 25.3. klo 8.30 Kris­tii­nan ys­tä­vät aa­miai­nen

Kah­vi­la Qul­ma, Ma­rian­ka­tu 13 B

Aamupala tarjoaa mahdollisuuden keskustella tulevista tapahtumista, ärsyttävistä ja inspiroivista verkkokeskusteluista, projekteista ja tutkimuksesta sekä tarjota toisillemme vinkkejä avoinna olevista työpaikoista, kiinnostavista luennoista ja keskustelutilaisuuksista.

To 27.3.2014 klo 6–18 Tie­de­kul­ma: Ter­vees­ti van­ha

Tie­de­kul­ma, Yli­opis­ton­ka­tu 3

Fyysinen ja henkinen vanheneminen eivät aina kulje käsi kädessä. Mikä on vireimpien mummojen ja vaarien salaisuus?

5.4.2014-31.5.2014 klo 11-13 Alum­nien pa­ri­tans­si­kurs­si

Hel­sin­gin yli­opis­ton hal­lin­to­ra­ken­nus, Stu­dio, Fa­bia­nin­ka­tu 20 C

On aika pyyhkiä pölyt tanssikengistä ja houkutella pari mukaan alumnien paritanssikurssille Kurssin vetäjä on yliopiston pitkäaikaisen tanssiopettajan Sirpa Koiviston valitsema. Luvassa hauskaa pyöritystä! Pareja ei tarvitse vaihtaa tunneilla – jokaisella tulee siis olla omansa mukana. Voit myös ilmoittaa, että tahdot osallistua mutta että sinulla ei ole paria jolloin voimme yrittää sovittaa pareja yhteen saatuamme kaikki ilmoittautumiset. Ohjaaja: Kimmo Luukkonen.

Ma 7.4.2014 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg-sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Villi ja vapaa runon nainen. Runoilijavieraina Anja Erämaja ja Vilja-Tuulia Huotarinen.

Ti 8.4.2014 klo 16–18 Kris­tii­na-tut­ki­mus­se­mi­naa­ri

Alustajana koulutuksen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden professori Kristiina Brunila. Yhteistyössä sukupuolentutkimuksen oppiaineen ja Naisten tiedesäätiön kannatusyhdistyksen kanssa.

To 10.4.2014 klo 16–18 Tie­de­kul­ma: Trau­mo­jen jäl­jet – kuin­ka eroon ar­vis­ta?

Tie­de­kul­ma, Yli­opis­ton­ka­tu 3

Miten traumojen jäljet piirtyvät aivoihin ja miten jälkiä voidaan haalistaa? Minkälaisia oireita kriisikokemukset tuottavat?

To 10.4.2014 klo 18 Kap­pan

Svens­ka Tea­tern, suu­ri näyt­tä­mö. Poh­joi­sespla­na­di 2

Esa Leskisen ja Sami Keski-Vähälän komedia perustuu Nikolai Gogolin samannimiseen absurdiin novelliin. Ohjaus ja lavastus: Mitja Sirén.

To 17.4. klo 18.15 / 19.00 Kult­tuu­rit­ref­fit: Bir­ming­ha­min sin­fo­nia­kuo­ro & HKO

Musiik­ki­ta­lon kon­sert­ti­sa­li, Man­ner­hei­min­tie 13 A

Klo 18.15 illan ohjelman esittely Musiikkitalon parvilämpiössä. Konsertti alkaa klo 19.00.

Ti 29.4.2014 klo 8.30 Kris­tii­nan ys­tä­vät aa­miai­nen

Kah­vi­la Qul­ma, Ma­rian­ka­tu 13 B

Aamupala tarjoaa mahdollisuuden keskustella tulevista tapahtumista, ärsyttävistä ja inspiroivista verkkokeskusteluista, projekteista ja tutkimuksesta sekä tarjota toisillemme vinkkejä avoinna olevista työpaikoista, kiinnostavista luennoista ja keskustelutilaisuuksista.

ti 29.4.2014 Ha­vis Aman­da pes­tään tur­ves­ham­pool­la

Tänä Vappuna on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vuoro lakittaa Havis Amandan patsas. Ylioppilaskunta on pyytänyt Alumniyhdistystä osallistumaan Mantan pesuun ennen lakitusta. Ja me aiemmat opiskelijat avustamme tietenkin mielellämme! Itse harjaamisesta vastaavat nykyopiskelijat. Mantan lakittaa HYYn hallitus ja patsaan pesemisestä huolehtivat ylioppilaskunnan valiokuntien jäsenet. Me taas olemme valinneet pesuun tarvittavan pesuaineen.

Ma 5.5.2014 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg-sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33

Mitä historiallisen romaanin kirjoittajan pitää tietää. Kirjailijavieraina Kaari Utrio ja Kristiina Vuori.

To 8.5.2014 klo 16.30 Chris Strin­ger: Vain yksi jäi. Mi­ten meis­tä tuli ai­noa ih­mis­la­ji

Port­ha­nia PII, Yli­opis­ton­ka­tu 3

Paleoantropologian kärkinimi, professori Chris Stringer (Natural History Museum, London) tulei Helsinkiin ja piti Alumniyhdistyksen jäsenille englanninkielisen luennon Homo sapiensin alkuvaiheista ja tutkimuksen uusimmista käänteistä.

Mitä tiedämme ihmisen varhaisista yhteisöistä ja elintavoista? Olivatko esivanhempamme tekemisissä neandertalinihmisten kanssa, ja olimmeko syypäitä heidän sukupuuttoonsa? Ovatko eri ihmislajit risteytyneet? Mikä sai nykyihmisen lähtemään Afrikasta ja miten lajimme levittäytyi yli maapallon? Tilaisuuden avasi Helsingin yliopiston evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Gadeamuksen kanssa.

Ti 13.5.2014 klo 19 Kult­tuu­rit­ref­fit

Kan­sal­lis­teat­te­ri, Län­ti­nen Teat­te­ri­ku­ja 1

Kansallisteatteri: Raila Leppäkosken ohjaama Kun kyyhkyset katosivat pohjautuu Sofi Oksasen menestysromaaniin. Katso lisätietoa sivulla 21. Klo 18.15 illan ohjelman esittely toisen parven lämpiössä.

Ti 20.5. 2014 klo 9.00- Alum­ni­Golf 2014

Ta­pio­la­Gol­fin ken­täl­lä, Es­poo

Alumniyhdistyksen ensimmäinen AlumniGolf pelattiin Tapiolan uudella links-tyyppisellä kentällä.

Ma 26.5.2014 klo 14.30 Eu­ro­vaa­lien jäl­keen: EU:n tu­le­vai­suus ja itä­ryh­män ke­hi­tys­nä­ky­mät

Eu­roop­pa-sali, Mal­min­ka­tu 16, Hel­sin­ki

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti, Eurooppalainen Suomi ry ja Helsingin yliopiston Alumniyhdistys järjestävät keskustelutilaisuuden: Eurovaalien jälkeen: EU:n tulevaisuus ja itäryhmän kehitysnäkymät. EU-maiden kansalaiset ovat äänestäneet yhteisön tulevaisuudesta. Mihin suuntaan unioni kehittyy ja ketkä siitä päättävät?

Ti 27.5.2014 klo 8.30 Kris­tii­nan ys­tä­vät aa­miai­nen

Kah­vi­la Qul­ma, Ma­rian­ka­tu 13 B

Aamupala tarjoaa mahdollisuuden keskustella tulevista tapahtumista, ärsyttävistä ja inspiroivista verkkokeskusteluista, projekteista ja tutkimuksesta sekä tarjota toisillemme vinkkejä avoinna olevista työpaikoista, kiinnostavista luennoista ja keskustelutilaisuuksista.

10.6.2014 Itä­me­riai­hei­nen Alum­ni­pur­jeh­dus

Hel­sin­gin edus­tal­la

Lagoon Charter ja Helsingin yliopiston alumniyhdistys järjestävät alumneille loistoluokan purjehduksen Helsingin edustalla.

17.6.2014 klo 14–16 Hor­jut­taa­ko ant­ro­po­mor­fis­mi ai­toa hu­ma­nis­mia?

Hel­sin­gin yli­opis­ton pie­nes­sä juh­la­sa­lis­sa, Fa­bia­nin­ka­tu 33, 4. krs

Sir Anthony Kenny pitää ensimmäisen Georg Henrik von Wright -luennon tiistaina. Kennyn englanninkielisen luennon otsikkona on “Anthropomorphism vs Humanism”, ja hänen tarkoituksenaan on pohtia, miten antropomorfisten käsitteiden käyttäminen biologiassa, tietotekniikassa, politiikassa ja teologiassa horjuttaa aitoa humanismia.

To 14.8.2014-18.12.2014 Klo 17 Joo­ga­tun­nit

Vijñā­na joo­gas­tu­dio Olo-Tila, Mau­rin­ka­tu 8 – 12, Kruu­nun­ha­ka

klassisen Vijnana joogan ryhmä, jossa etenemme jo käydyistä asioista eteenpäin, kerraten sopivasti jo opittua, lisäten liikkeitä, liikesarjoja ja hengitysharjoituksia. Tämä joogaryhmä on dynaamisempaa joogaa ja mukana on etenemistä kohti haastavampiakin harjoituksia, toki huomioiden jokaisen osallistujan yksilönä.

Ma 1.9.2014 klo. 12.15-22.00 Lu­ku­vuo­den ava­jai­set ovat alum­neil­le aka­tee­mis­ta juh­laa ja kar­ne­vaa­li­hu­mua

Helsingin yliopiston henkilökunta, alumnit ja opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita lukuvuoden 2014 – 2015 avajaisiin maanantaina 1.9.2014 kello 12.15 alkaen. Katso tästa avajaispäivän ohjelma. Osana juhlapäivää yhdistyksen jäsenet jakavat kello 14-16 Porthanian edustalla opiskelijoille maukasta omaa omenamehua, pikkuleipiä sekä 500 ilmaislippua Unisporttiin. Alumnit tahtovat näin kannustaa opiskelijoita hyvinvointiin ja terveelliseen elämään.

pe 5.9.2014 klo 16.30 Mik­si joo­ga­ta? – In­te­rak­tii­vi­nen luen­to alum­neil­le

Joogastudio Olo-Tilan omistajan ja Suomen Vijnana joogan pääopettajan Jutta Nialan luento perehdyttää kuulijat tutustumaan maanläheisesti joogaan – Joogan hyödystä hyvinvointiin ja arkeen.

la 6.9.2014 klo 10–16 Yli­opis­ton Think­Fest: Tee-se-itse-yliopisto

Met­sä­ta­lo, la 6.9.2014 klo 10–16, Unio­nin­ka­tu 40.

Osaatko puhua ranskaa? Laulaa? Rakentaa nettisovelluksen tai kutoa villasukan? Jos kaikki tuntemasi ihmiset tulisivat samaan paikkaan opettamaan jotakin, mitä se olisi? Tee-se-itse-yliopistossa osaaminen päästetään irti. Siellä opettavat vertaiset, sellaiset ihmiset kuin sinä. Tule opettamaan jotain, mitä osaat tai itsekin vasta opettelet.

6.-13.9.2014 Alum­ni­pur­jeh­dus Kroa­tian saa­ris­tos­sa

Hyvää ruokaa, paikalliskulttuuria, vaivatonta matkustamista, hyvää seuraa ja tasokasta purjehtimista arvostaville alumneille. Soitamme kaikille ilmoittautuneille ja kysymme mieltymyksiä, jotta voimme rakentaa kaikille osallistujille mieleiset venekunnat. Veneen koko antaa jokaiselle riittävän yksityisyyden – omat hytit ja saniteettitilat ja isot oleskelutilat. Ota mielellään yhteyttä niin kerromme lisää. Voit myös rakentaa oman venekunnan tutuista ja ystävistä – soita ja sovi asiasta kanssamme.

Pe 12.9.2014 klo. 13.00-17 Mikä syn­nyt­tää muu­tok­sen? Pro­fes­so­ri Päi­vi Se­tä­lä; nä­ki­jä, te­ki­jä, me­se­naat­ti.

Hel­sin­gin yli­opis­ton suu­res­sa juh­la­sa­lis­sa.

Professori Päivin Setälän muistoksi järjestettävä seminaari.

Ti 16.9.2014 klo 16.00 Val­ta­pii­rien Eu­roop­pa

Tie­de­kul­ma, Yli­opis­ton­ka­tu 3

Millainen vallan uusjako Euroopassa on käynnistynyt Ukrainan kriisin seurauksena? Mitä Venäjä oikein haluaa, ja voiko se saada haluamansa? Mihin Euroopan unioni pyrkii, entä Suomi tai Ukraina? Kenen ehdoilla jaetaan oikeutta? Mistä valta koostuu ja kuka sitä käyttää? Mikä tekee Euroopasta haavoittuvan, mikä vahvan? Kuinka Eurooppaan rakennetaan turvallisuutta ja rauhaa? Keskustelemassa Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Juhana Aunesluoma (HY), Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen (HY), akatemiaprofessori Martti Koskenniemi (HY) sekä Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi. Katso lisätietoa tästä.

To 25.9.2014 klo 17.00 Kult­tuu­rit­ref­fit: Ras­va­let­ti-näyt­te­ly Sta­din slan­gik­si

Hel­sin­gin kau­pun­gin­museo, Ha­ka­sal­men hu­vi­la, Man­ner­hei­min­tie 13B

Helsingin kaupunginmuseon Rasvaletti-valokuvanäyttely Hakasalmen huvilassa johdattaa 1950-luvulle, jälleenrakennuksen aikaan. Koskettavissa kuvissa herää henkiin Helsinki, jossa sodan varjot väistyivät modernien talojen, uusien lähiöiden ja nousevan nuorisokulttuurin tieltä.

Tervetuloa muistelemaan nostalgista 1950-lukua slangiopastuksen siivittämänä!

Ke 1.10.2014 klo 16.00–18.00 Tie­de­kul­man: CERN 60 vuot­ta

Tie­de­kul­ma, Yli­opis­ton­ka­tu 3

Higgsin hiukkasen löytyminen vuosina 2011–2012 oli tärkeä tulos aineen perusrakenteen ymmärtämisen kannalta. Hiukkasen olemassaolo ja sen ominaisuuksien mittaaminen antavat nyt suunnan aineen perusrakenteen tutkimuksen jatkamiselle. Hiukkasen tuottamiseen tarvittava koelaitteisto onkin yksi aikamme suurimmista tutkimushankkeista. Minkälaista on CERNin hiukkasfysiikan tutkimus? Tutkija Kati Lassila-Perini CERNistä, tutkijatohtori Lauri Wendland Fysiikan tutkimuslaitoksesta ja professori Paula Eerola HY:n fysiikan laitokselta toimittaja Sisko Loikkasen (YLE) haastattelussa.

Pe 3.10.2014 klo 18–01 Alum­ni­juh­la

Ra­vin­to­la Pörs­si, Fa­bia­nin­ka­tu 14

Tule pitämään hauskaa – juhli kanssamme alumniutta! Juhlan ohjelmaan kuuluu mm. yliopiston johdon puheenvuoro sekä vuoden alumnin julkistaminen. Katso lisätietoa tästä. Illalliskortin hinta 80 € (sisältää ruokajuomat). Tumma puku. Avec on erittäin tervetullut vaikei hän olisikaan Helsingin yliopiston alumni.

Ma 6.10.2014 klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg-sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33 (2.krs)

Kalpa ja kunnia. Ristiritarien tarinoita sydänkeskiajalta. Vieraana tutkija, FT Sini Kangas Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta. Yliopiston päärakennuksen Runeberg-sali, Fabianinkatu 33 (2.krs)

7.–14.10.2014. Ai­geian­me­rel­le

Helsingin ja Aalto-yliopiston alumnit tekevät yhteisen matkan Aigeianmerelle. Koe Istanbul, Lemnos, Thessaloniki, Volos, Kusadasi sekä Canakkele ja Troija ja tee mielenkiintoisia tuttavuuksia yli oppiala- ja ammattirajojen. Matkalla meille luennoi kreikkalaisen filologian emeritusprofessori, FT, Jaakko Frösén sekä tähtitieteeseen ja tieteen historiaan erikoistunut professori Tapio Markkanen.

Ti 14.10.2014 klo 18.15 Kult­tuu­rit­ref­fit: Juha Hur­me: Eu­ro­paeus

Suo­men Kan­sal­lis­teat­te­rin, pie­ni näyt­tä­mö

Viime kevätkauden Europaeus-esitykset myytiin loppuun! Nyt on tarjolla herkullinen kohtaaminen Suomen Don Quixoten, David Emmanuel Daniel Europaeuksen kanssa. Näyttämöllä vierailevat myös hänen aikalaisensa Lönnrot, Kivi ja Ahlqvist.

22.10.2014-17.12.2014 klo 16.30 Alum­nien kun­to­sa­li­ryh­mä

Hel­sin­gin yli­opis­ton hal­lin­to­ra­ken­nus, sali, Fa­bia­nin­ka­tu 20 C

Syksyn kuntosaliryhmä kokoontuu 10 kertaa ohjattuun kuntosalitreeniin kahdessa ryhmässä keskiviikkoisin Keskustakampuksen tiloissa. Syksyn kuntosaliryhmä kokoontuu 10 kertaa ohjattuun kuntosalitreeniin keskiviikkoisin Unisportin keskustakampuksen tiloissa.

La 25.10.2014 klo 10.15 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Alumnit keskustelevat Minna Lindgrenin Ehtoolehto-teoksista Helsingin kirjamessujen lukupiiritilaisuudessa lauantaina 25.10. alkaen kello 10.15. Tilaisuus pidetään 2. kerroksen huoneessa 201 (naulakko). Vahtimestarit neuvovat pääovella. Varaudu siihen, että tilaisuus on kirjamessujen suosituin lukupiiritilaisuus.

Ma 3.11.2014 klo 17.30 Suo­men Pan­kin Ra­ha­museon ta­pah­tu­ma

Suo­men Pan­kin Ra­ha­museo, Snell­ma­nin­ka­tu 2

Alumniyhdistyksen valtuuskunnan jäsen, Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen, suosittelee tilaisuutta alumniyhdistyksen jäsenille.

Eino Leinon Pankkiherroja-kirjan ilmestymisestä tuli tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Kirjassa oleva liike-elämän kuvaus on kestänyt kuitenkin hyvin aikaa. Rahamuseon tilaisuudessa teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurme ja Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen keskustelevat Eino Leinon teoksesta sekä yleisesti rahan roolista suomalaisessa kirjallisuudessa.

Ma 3.11. klo 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Ru­ne­berg-sali, Fa­bia­nin­ka­tu 33 (2.krs)

Mitä nykyajan etsijä lopulta löysi? Kirjailijavieraina Panu Rajala ja Olavi Paavolainen.

Pe 7.11.2014 klo 16.30 Kuu­ba kol­me ker­taa – tans­sia, kiel­tä ja rom­mia

Alumnien ensi vuoden maaliskuun Kuuban matkan innoittamana järjestämme kolme kertaa kieltä, kolme kertaa tanssia ja joka kerta rommia – tapahtuman.

Ke 19.11.2014 klo 17 Alum­niyh­dis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous

Yli­opis­ton pää­ra­ken­nuk­sen au­di­to­rios­sa VIII (Unio­nin­ka­tu 34)

Helsingin yliopiston alumni ry:n sääntömääräinen vuosikokous Yliopiston päärakennuksen auditoriossa VIII. Tutustu tästä kokouksen esityslistaan ja ilmaise mielipiteesi kokouksessa käsiteltävistä aiheista yhdistyksen toimistoon. Ilmoittaudu vuosikokoukseen tästä (tarjoilua varten).
Vuosikokous 2014

Pe 21.11.2014 klo 7.30 Alumni Take Away: Sel­fie – tie­det­tä ja käy­tän­töä

Ra­vin­to­la Kii­las­sa, Ka­le­van­ka­tu 1, Hel­sin­ki

Take away kahvia ja ideoita tarjolla ilmiseksi Ravintola Kiilassa. Selfieistä kertoo käyttäytymistieteen alumni Tero Vuori.

To 27.11.2014 klo 13.30–14.30 Ma­rio Drag­hi – Eu­roo­pan ta­lous

Hel­sin­gin yli­opis­ton juh­la­sa­li, (Alek­san­te­rin­ka­tu 5)

Alumniyhdistyksen jäsenet ovat kutsuttuja osallistumaan kun Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghin vierailee Suomessa. Pääjohtaja Draghi pitää puheen Euroopan taloudesta, minkä jälkeen yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

To 27.11. 2014 klo 18.15 Kult­tuu­rit­ref­fit: An Eve­ning of Bur­lesque from West End, Lon­don

Sa­voy-teat­te­ri, Ka­sar­mi­ka­tu 46-48

Savoy-teatteriin saapuvat parhaimpaan pikkujouluaikaan burleskitaivaan nuoret tähdet suoraan Lontoon West Endistä. Show on niittänyt mainetta laajalla Britannian-kiertueella kuin myös mm. Milanossa, Zürichissä, Pietarissa, Leipzigissä, Dresdenissä ja Riiassa.

Royal Academy -yliopistossa koulutuksensa saaneet burleski-taiteilijat vaihtavat eksoottisesta roolista toiseen: tuhannen ja yhden yön tarinat, viuhkatanssifantasiat, purkkapalloja puhaltelevat baseball-pimut ja makeat pin-up-tytöt, teemat ja tunnelmat vaihtuvat tiheään.

“Säkenöivät kilpaa pukujensa paljettien kanssa. … Las Vegasin glamourista 40-luvun Hollywoodin tanssityttöihin – komediaa, taikuutta, tulista tanssia ja musiikkia.” (STV, Edinburgh)

Ma 1.12. kl 17 Kir­jal­li­suus­pii­ri

Kus­tan­nus­osa­keyh­tiö Teos, Bu­le­var­di 12 A, 3. krs.

Alumnit kustannusyhtiö Teoksen vieraina. Mukana kirjailijat Riikka Pelo ja Juha Hurme. Tarjoilua. Ilmoittautuminen kirjallisuuspiirin tilaisuuksissa.

Ma 8.12.2014 klo 19.00 Kult­tuu­rit­ref­fit: Jean Si­be­liuk­sen syn­ty­mä­päi­vä­kon­sert­ti

Musiik­ki­ta­lo, Man­ner­hei­min­tie 13A

Helsingin kaupunginorkesteri juhlii nimikkosäveltäjänsä Jean Sibeliuksen 149. syntymäpäivää. Nuoren Robert Kajanuksen vuonna 1882 perustama orkesteri toimi Sibeliuksen “sävellyslaboratoriona” kolme vuosikymmentä kantaesittäen valtaosan mestarin orkesteriteoksista. Kansallissäveltäjämme vieraili orkesterin kapellimestarina 52 kertaa! Nykynuoret, kapellimestari Tomas Djupsjöbacka ja viulutaiteilija Essi Höglund, tekevät debyyttinsä HKO:n kanssa. Konsertin ohjelmassa soivat Kajanuksen Adagietto, Sebastian Fagerlundin Partita, Sibeliuksen Sarja viululle ja jousiorkesterille sekä hänen rakastettu Voces intimae -teoksensa jousiorkesterille.