Val­tuus­kun­ta toimikaudella 2018

 • Kati Myl­ly­mä­ki (puheenjohtaja), toiminnanjohtaja Suomen Lääkäriliito, lääketieteen alumni.
 • Chris­ti­na Ge­strin, poliitikko ja entinen kansanedustaja, maatalous-metsätieteiden alumni.
 • Arto Oja­la, konsultti-yrittäjä Avepo Oy, valtiotieteiden alumni.
 • Tai­na Aal­to­nen, Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston apulaisosastopäällikkö, eläinlääketieteen alumni.
 • Hei­di An­ders­son, kirjoittaja ja luonnonsuojelija, oikeustieteiden alumni.
 • Sep­po Hon­ka­poh­ja, ekonomisti professori Aalto yliopisto, valtiotieteiden alumni.
 • Tais­to Hu­ja­la, varatuomari ja asianajaja, oikeustieteen alumni.
 • Juha Jolk­ko­nen, toimialajohtaja Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimiala, lääketieteen alumni.
 • Car­me­la Kan­tor-Aal­to­nen, johtava asiantuntija Suomen Bioteollisuus ry ja Kemianteollisuus ry, biotieteiden alumni.
 • Juha Pek­ka Ka­tai­nen, toimitusjohtaja Asianajotoimisto Krogerus Oy, oikeustieteen alumni.
 • Kir­si Komi, juristi ja hallitusammattilainen, oikeustieteen alumni.
 • Ritva-Liisa Luomaranta, työskentelevä asianajaja ja varatuomari asianajotoimisto Borenius, oikeustieteiden alumni.
 • Mika Ma­li­ran­ta, tutkimusjohtaja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, valtiotieteiden alumni.
 • Lee­na Nie­mis­tö, terveysalan sijoittaja ja omistaja sekä hallitusammattilianen, lääketieteen alumni.
 • Mari Pant­sar, johtaja Sitra, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alumni.
 • Jari Pit­kä­lä, myyntijohtaja Barona Group Oy, teologian alumni.
 • Sami Sar­vi­lin­na, kansliapäällikkö Helsingin kaupunki ja johtaa kaupungin oikeuspalveluja, oikeustieteellisen tiedekunnan alumni.
 • Anna-Ma­ria Soi­nin­vaa­ra, johtaja Helsingin Keskuskirjasto, humanistisen tiedekunnan alumni.
 • Pe­ter Sten­lund, valtiosihteeri Ulkoasiainministeriö, valtiotieteiden alumni.
 • Mik­ko Su­rak­ka, asiakkuusjohtaja Oriola Oy, farmasian alumni.
 • Tui­ja Tal­vi­tie, toiminnanjohtaja CMI Crisis Management Initiative, humanistisen tiedekunnan alumni.
 • Tee­mu Tan­ner,  Suomen suurlähetysten suurlähettiläs Pariisissa, valtiotieteen alumni.
 • Timo Tan­ni­nen, ylijohtaja Ympäristöministeriö, maatalous-metsätieteiden alumni.