UniSport specialförmån för AlumnFukser – spara 470€

Unisport

UniSport erbjuder en specialförmån för AlumnFukser. Du kan köpa ett säsongskort till personalpriset 12 månader 219 € (norm. 689 €) och få kurser och massage till förmåndskundpris (förmånen innehåller inte plan- och salbokningar).  Ifall det är två år eller mindre sedan du utexaminerats är du AlumnFuks. En avgiftsfri semestermånad för ett säsongskort på 12 månader gäller inte AlumnFukser. Visa upp ditt medlemskort och examinationsbevis vid kassan för att erhålla rabatten.Se noggrannare villkor och priset för övriga tjänster i Unisports prislista.

Heldagskort för AlumnFukser

  • 12 månader 219 € (ord.pris 689 €)
  • 4 månader 132 € (ord.pris 249 €)
  • 1 månad 47 € (ord.pris 69 €)

Halvdagskort för AlumnFukser

  • 12 månader 153 € (ord.pris 549 €)
  • 4 månader 106 € (ord.pris 212 €)
  • 1 månad 37 € (ord.pris 60 €)

Vi förbehåller oss rätten till prisförändringar. Priserna är i kraft från och med 1.8.2022. Ytterligare information: unisport.fi