LUENTOSARJA: Redan de gamla grekerna – HENRIK KNIF

Bild: Christine och Göran Schildts stiftelse

FD Henrik Knif: Resor i det obekanta. Göran Schildt vid den klassiska världens gräns – aspekter på den europeiska identiteten. Han presenterar den europeiska identiteten ur Göran Schildts synvinkel. Knif utkom i mars 2020 med en biografi om Göran Schildt.

”Redan de gamla grekerna …” är ett utrop som fortsättningvis används då man hänvisar till något antikt och vill ge tyngd till sitt uttalande. Detta gamla talesätt vittnar om den betydelse antiken haft för Västerlandet. Den kultur som greker och romare skapade inom flera olika områden har levt vidare under senare tidsperioder, utvecklats, förändrats och anpassats. Man kan mycket väl påstå att rötterna till den europeiska identiteten kan hittas bl.a. i den antika grekiska traditionen och i det judisk-kristna kulturarvet. Arabvärldens betydelse inte heller att förglömma.

I denna serie, som är en fortsättning på Mobilitet på Medelhavet under antiken, vill vi lyfta fram den europeiska identiteten från olika perspektiv. Temat är något av en paradox i och med att den europeiska identiteten bygger på en lång historia samtidigt som den tar avstånd från ett blodigt förflutet, kolonialism och världskrig.

Denna föreläsningsserie är ett samarbete mellan Christine och Göran Schildts stiftelse och Alumnföreningen vid Helsingfors universitet.

Ke 5.5.2021 klo 17, paikka vahvistetaan myöhemmin. Tilaisuus lähetetään myös suoratoistona. 


Samanlaisia tapahtumia


Taita Research Sta­tion 10-year an­niversary

The multidisciplinary Taita Research Station was officially opened on January 12, 2011, but research started already in 1989 during a geography field course. Research re-started by the University of Helsinki in 2004, and the premises of current research statio..
Bild: Christine och Göran Schildts stiftelse

LUENTOSARJA: Jo muinaiset kreikkalaiset – PAULIINA REMES

Professori Pauliina Remes: Platon keskustelun suitsimisesta: jaettu tutkiskelu ja sen normit. Pauliina Remes aloittaa luentosarjan luennolla Platonista ja keskustelunormeista. Luentosarja tehdään yhteistyössä Christine ja Göran Schildtin säätiön ja Hel..

LUENTOSARJA: Jo muinaiset kreikkalaiset – Timo Tuomi

FD Timo Tuomi: Olemmeko kaikki kreikkalaisia? Suomalaisia arkkitehteja kulttuurin juurilla. Timo Tuomi luennoi aiheesta arkkitehtuurin näkökulmasta. Luentosarja tehdään yhteistyössä Christine ja Göran Schildtin säätiön ja Helsingin yliopiston alumn..