LUENTOSARJA: Redan de gamla grekerna – HENRIK KNIF

Bild: Christine och Göran Schildts stiftelse

FD Henrik Knif: Resor i det obekanta. Göran Schildt vid den klassiska världens gräns – aspekter på den europeiska identiteten. Han presenterar den europeiska identiteten ur Göran Schildts synvinkel. Knif utkom i september 2020 med en biografi om Göran Schildt.

”Redan de gamla grekerna …” är ett utrop som fortsättningvis används då man hänvisar till något antikt och vill ge tyngd till sitt uttalande. Detta gamla talesätt vittnar om den betydelse antiken haft för Västerlandet. Den kultur som greker och romare skapade inom flera olika områden har levt vidare under senare tidsperioder, utvecklats, förändrats och anpassats. Man kan mycket väl påstå att rötterna till den europeiska identiteten kan hittas bl.a. i den antika grekiska traditionen och i det judisk-kristna kulturarvet. Arabvärldens betydelse inte heller att förglömma.

I denna serie, som är en fortsättning på Mobilitet på Medelhavet under antiken, vill vi lyfta fram den europeiska identiteten från olika perspektiv. Temat är något av en paradox i och med att den europeiska identiteten bygger på en lång historia samtidigt som den tar avstånd från ett blodigt förflutet, kolonialism och världskrig.

Denna föreläsningsserie är ett samarbete mellan Christine och Göran Schildts stiftelse och Alumnföreningen vid Helsingfors universitet.

Ke 5.5.2021 klo 17. Tilaisuus lähetetään suoratoistona.