Asko Mäkelä

Asko_Makela_fi_1920x1080

Alumnina voi auttaa mentorina opiskelijoita, ja yliopistoakin, selviytymään alallaan. Aikanaan Helsingin yliopiston rahastojen neuvottelukunnassa tutustuin yliopiston osaamiseen monipuolisesti. Nyt alumnitapahtumissa voi harrastaa vastaavaa älyllistä keskustelua ja oppia uusinta tietoa.

Varainhankinta on tärkeää humanistillekin. Itselläni on ollut mahdollisuus lahjoittaa yliopistolle 1 000 euroa. Aion hankkia toisenkin tuhatlappusen. Pienikin lahjoitus vaikuttaa.

Alumnina toivoisi, että yliopisto huomaisi tärkeimmän asiakkaansa olevan opiskelija. Nyt opiskelija vaikuttaa unohdetun yksikseen byrokratiaan. Uudenlainen amanuenssi voisi antaa henkilökunnalle paremmat mahdollisuudet keskittyä tekemään opiskelijoista erinomaisia tutkijoita.

Alumniyhdistyksessä saa olla tekemässä tulevaisuutta kansainväliselle yliopistolle. Vaikka raha on tärkeää, humanismilla vähennetään epätasa-arvoa ja lisätään demokratiaa. Koen alumniuden lisäävän optimismia.

Asko Mäkelä
Humanistinen tiedekunta