Janne Wikström

Janne_Wikstrom_fi_1920x1080

Tiivis yhteydenpito Helsingin yliopiston alumniyhdistykseen on valmistumisestani lähtien ollut itsestäänselvyys. Olen identiteetiltäni yliopistolainen ja Alma Materini on Helsingin yliopisto. Lisäksi se on ollut työpaikkani noin 15 vuoden ajan.

Vaikka olin usein yhteistyössä Alumniyhdistyksen kanssa jo Helsingin yliopistolla työskennellessäni, yhdistyksen jäsenyys ja sen toimintaan osallistuminen eivät olleet itsestään selviä. Näin niiden arvon paljon aiempaa selvemmin vaihdettuani työnantajaa talvella 2016. Siitä lähtien olen kuukausittain osallistunut yhdistyksen tapahtumiin ja muuhun toimintaan. Ne saavat minut tuntemaan, etten koskaan ole yliopistoa jättänytkään, enkä katkaissut niitä ystävyyssiteitä, jotka syntyivät opintojeni ja yliopistourani aikana. Ja ne antavat minulle entistä vahvemman kannustimen jatkaa ammatillista yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa.

Janne Wikström
Valtiotieteellinen tiedekunta /
Svenska social- och kommunalhögskolan