ONKO SINULLA IDEA?

Alumniyhdistys kerää jatkuvasti ja säännöllisesti palautetta jäseniltään. Palautteen pohjalta kehitetään ohjelmatarjontaa sekä tapahtumakäytäntöjä vastaamaan jäsenten toiveita. Jäsenpalaute on yhdistyksen toiminnan perusta.