A.I. Virtanen prisutdelning

AIV mitali

A.I. Virtanen-priset utdelas vart annat år för att hedra kemisten, professorn och nobelpristagaren Artturi Ilmari Virtanens livsverk. Priset ges till en person som arbetat för en internationellt erkänd högtstående forskning och delas ut av Suomalaisten Kemistien Seura, Ravitsemuksen Tutkimussäätiö och Suomen Biobio-seura (Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniae). A.I. Virtanen-priset består av ett diplom, ett penningpris och en medalj i silver designad av skulptör Aimo Tukiainen. 

Priset utdelas nu för 20 gången. Prisutdelningen sker traditionellt den tionde december, det vill säga samma dag som A.I. Virtanen mottog sitt Nobel-pris år 1945.

EVENEMANGETS PROGRAM

  • Välkomstord: Ravitsemuksen Tutkimussäätiö styrelseordförande Tuomas Salusjärvi
  • ”Mitä uutta tänään?” – utdrag ur A. I. Virtanens livsverk tekn.dr Matti Harju
  • Suolistomikrobiston kehittyminen lapsuudessa: docent Anne Salonen, Helsingfors universitet
  • Musikframträdande
  • Prisutdelning
  • Pristagarens föredrag ” Hyvät pahat bakteerit”
  • Cocktailtillställning

Evenemanget arrangeras av Ravitsemuksen Tutkimussäätiö, Suomalaisten Kemistien Seura ja Suomen Biobio-seura i samarbete med Alumnföreningen. Anmäl dig senast den 3.12.2021.

Fredag 10.12.2021 klockan 16-19, Universitetets Solennitessal, Unionsgatan 34.


Liknande händelser


Helsingfors universitets Studia Generalia: Sivistys

Helsingfors universitets gratis öppna föreläsningsserie Studia Generalia fortsätter att behandla universitetets grundvärderingar och under hösten 2022 är temat Bildning. Föreläsningarna arrangeras tisdagar 11.10-22.11 i samarbete med Nationalteatern p..

Tankehörnan: Euroopan näkymättömät rajat

På tillställningen som arrangeras av Helsingfors universitets centrum för Europaforskning och Tankehörnan, diskuterar forskare vem som får hjälp i Europa och hurudana gränser för solidaritet som finns inom Europa i dag. Händelserna under 2022 har synl..
Kuva/Foto: Pekka Turunen

Fiskeriet i förändring

På tillställningen arrangerad tillsammans av Alumnföreningen och John Nurminens Stiftelse diskuterar specialister om fiskerinäringen i förändring, yrket fiskare, Östersjöns fiskbestånd och Östersjövänlig mat. Talare är bl.a. författarna till boke..