FRÅN MILJARDGROP TILL NY TILLVÄXT – UNIVERSITETENS STORA VALDEBATT

unifi_vaalikeskustelu1_rajattu

Hur är det med Finland? Krig i vårt grannland, klimatförändringar, kompetensbrist, energikris, låg produktivitet – listan över utmaningar är lång. Vi saknar utbildad arbetskraft och vår FoU-maskin fungerar dåligt. Med vilka känslor går vi mot nästa regeringsperiod? Kommer den sista att släcka ljuset eller ser vi till att ljuset är tänt? Skulle det nu vara dags att investera i kompetens och ny kunskap?

När riksdagsvalet närmar sig anordnar Finlands universitet och Finlands universitetskanslers råd, Unifi rf, en valdebatt för pariternas ledning. Kom och hör hur de stora partierna svarar på frågor om hur Finland kommer att klara sig i framtiden och vilken typ av satsningar på forskning och utbildning partierna är redo att göra.

Anmäl dig till evenemanget senast den 1.2. Du kan också följa med tillställningen på distans via länken nedan (Läs mera om evenemanget). Vid anmälan skriv in ”Alumnförening” i fältet Organisation. Ytterligare information: Jenni Koistinen, kanslersrådet för Finlands universitet Unifi ry (jenni.koistinen@unifi.fi).

Onsdag 8.2.2023, kl. 16-17.30, Universitetets Solennitetssal (Alexandersgatan 5). Du kan också följa med tillställningen på distans.