Under ytan: Finländska antika samlingar

VillaSkeppet Christine och Göran Schildts stiftelse

Helsingfors universitets alumnförening och Christine och Göran Schildts Stiftelse ordnar gemensamt evenemangsserien Under ytan, som omfattar två föreläsningar våren 2023. Evenemangsserien kulminerar i en dagsutflykt till Villa Skeppet i Ekenäs, som är ritad av Alvar Aalto, i början på hösten 2023. Under utflyckten kommer vi att fördjupa oss föreläsningarnas teman. Varje tillställning är en självständig enhet, och deltagande i föreläsningar kräver inte deltagande i dagsutflykt eller vice versa.

På vårens första föreläsning talar FD Ilkka Kuivalainen om de finländska antika samlingarna. Kuivalainen är lektor i latin och historia vid Ressu gymnasium i Helsingfors. Dessutom har han undervisat i antik kultur och klassisk arkeologi vid Helsingfors universitet och ansvarar för väggmålningarna och skulpturerna i Marcus Lucretius hus i universitets Pompeji-projekt. Utöver dessa omfattar hans forskningsämnen bl.a. Bacchus från Pompeji och efterdyningarna av antiken i Finland. Välkommen med och höra om aktuell forskning och nya perspektiv!

Torsdag 30.3.2023 klockan 17-18, Porthania II (Universitetsgatan 3). Du kan också följa med tillställningen på distans.