Helsingfors universitets alumnförening rf:s ordinarie årsmöte. På mötet behandlas bl.a. bokslutet och verksamhetsberättelsen 2022 samt godkännande av verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgiften för året 2024. Därtill väljs ersättare till de avg..