Promotionens anda: Den glädjefyllda promotionen – Konst i centrum av vetenskapen

Seppelöity tytön pää pieni

F. Ahlstedt: Seppelöity tytön pää (Helsingin yliopistomuseo, Matti Ruotsalainen)

År 2023 firas Promotionens jubelår då man hedrar den hundrade promotionen vid filosofiska fakulteten. Till jubelårets mångsidiga program hör bland annat en utställning på Nationalbiblioteket, en fackbok om promotionens historia, en podcast-serie, minnesinsamling, dryckesvisetävling samt flera publiktillställningar – noggrannare informationa om utbudet finns på adressen www.helsinki.fi/sv/projekt/promotionens-jubelar

Promotionens jubelår-projektet, Alumnföreningen och Helsinki Alumni -gemenskapen arrangerar tillsammans under våren en tredelad programserie Promotionens andaLevande tradition, glädje och ritualerna som erbjuder inblickar i promotionens historia, kritiskt granskande gällande promotionstraditionerna och levande promotionskonst.

Evenemangsseriens sista del Den glädjefyllda promotionen – Konst i centrum av vetenskapen arrangeras mitt under jubelårets fyra promotioner och levande och glädjefylld promotionskonst från gågna sekel erbjuds mitt i stan. Evenemangets exakta innehåll och anmälningen öppnas senare.

Torsdag 1.6.2023 klockan 16-18, Esplanadestraden (Södra esplanaden 1).