Ekonomi och humanism

Talous ja humanismi

Idéer formar världen och de har också format den ekonomiska verkligheten. Utan kristendomen, reformationen, upplysningen och idén om en välfärdsstat hade marknadsekonomin inte utvecklats till vad den är idag. Därför behövs kulturell medvetenhet och humanism för att förstå ekonomin.

I Alumnföreningens stora paneldiskussion diskuterar ekonom Sixten Korkman, kansler emeritus Ilkka Niiniluoto och ekonomen Vesa Vihriälä över förhållandet och det ömsesidiga beroendet mellan ekonomi och humanism. Alumnföreningens delegationsmedlem och Årets Alumn 1999 Erkki Liikanen står som värd för evenemanget och leder diskussionen. I slutet av diskussionen finns också tid för frågor från publiken.

Diskussionen utgår från Sixten Korkmans nya bok Talous ja humanismi. I boken tar Korkman med läsaren på en intellektuellt upplysande resa genom de utvecklingsperioder som format idéer och värderingar. Han funderar också över vilken typ av moraliskt omtänkande som ett hållbart ekonomiskt system skulle behöva nu och i framtiden.

Onsdag 15.2.2023,  kl. 17-18.30, Porthania sal PII (Universitetsgatan 3). Du kan endast följa med evenemanget på plats.


Liknande händelser


Kuva: Jani Laukkanen

ÅRETS ALUMN FESTFÖRELÄSNING: MARI LEPPÄNEN

Tänk om Finland även i framtiden skulle vara en föregångare i religionsfrihet? Religionsfrihetslagen 100 år Alumnföreningens vår kulminerar på traditionellt vis med Årets Alumn festföreläsning. Den offentliga föreläsningen, som är öppen för all..
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Alumntåget: Tammerfors

Det förra året lanserade AlumnTåget, som direkt blev populärt, fortsätter sin färd i maj 2023. Denna gång är resans mål Tammerfors. AlumnTåget är en dagsresa till en annan finsk universitetsstad, där vi bekantar oss med det lokala universitetet och..