Ekonomi och humanism

Talous ja humanismi

Idéer formar världen och de har också format den ekonomiska verkligheten. Utan kristendomen, reformationen, upplysningen och idén om en välfärdsstat hade marknadsekonomin inte utvecklats till vad den är idag. Därför behövs kulturell medvetenhet och humanism för att förstå ekonomin.

I Alumnföreningens stora paneldiskussion diskuterar ekonom Sixten Korkman, kansler emeritus Ilkka Niiniluoto och ekonomen Vesa Vihriälä över förhållandet och det ömsesidiga beroendet mellan ekonomi och humanism. Alumnföreningens delegationsmedlem och Årets Alumn 1999 Erkki Liikanen står som värd för evenemanget och leder diskussionen. I slutet av diskussionen finns också tid för frågor från publiken.

Diskussionen utgår från Sixten Korkmans nya bok Talous ja humanismi. I boken tar Korkman med läsaren på en intellektuellt upplysande resa genom de utvecklingsperioder som format idéer och värderingar. Han funderar också över vilken typ av moraliskt omtänkande som ett hållbart ekonomiskt system skulle behöva nu och i framtiden.

Observera att vi bytt till en större sal, då evenemanget är så populärt, så att alla ryms med .

Onsdag 15.2.2023,  kl. 17-18.30, Porthania sal PI (Universitetsgatan 3). Du kan endast följa med evenemanget på plats.