Facklitteraturklubben: Minna Palmroth och Markku Löytönen

Minna Palmroth

Kuva: Linda Tammisto

Minna Palmroth är professor i beräkningsfysik vid Helsingfors universitet. Hon är en internationellt hyllad forskare och har fått projektfinansiering från bland annat European Science Council. I sin avhandling, publicerad 2003, forskade Palmroth om interaktionen mellan solvinden, dvs. partikelstrålen från solen, och jordens magnetosfär. Under sin karriär har Palmroth arbetat vid Finska meteorologiska institutet och Helsingfors universitet. Post doc-studier utförde Palmroth på det prestigefyllda National Center for Armospheric Research i Boulder, USA.

Minna Palmroth har varit med och skrivit två fackböcker för barn. Den första av böckerna handlar om norrskenet och den andra – i genren fakta/fiktion reflekterar över världsaltet. Ett viktigt mål med barnböcker har varit att uppmuntra flickor att bedriva en karriär inom vetenskap.

Markku Löytönen var professor i geografi vid Helsingfors universitet 1999-2020. Han har också varit vice dekan och vice rektor. Löytönens avhandling från 1985 handlade om regional utveckling av telekommunikationssystem i Finland 1860-1980. Hans viktigaste forskningsämnen är hälsografi, geografiska informationssystem och finskt upptäcksresande och dess historia. Löytönen har haft många nationella och internationella vetenskapliga förtroendeuppdrag. Han har varit ordförande för Finlands största författarförening – Finlands facklitterära författarförening – från 2012 till 2020 och är fortfarande medlem i styrelsen för Europeiska författarföreningen.

Förutom sin vetenskapliga produktion har Löytönen skrivit och redigerat ett flertal verk riktade till allmänheten, varav fem berättar historien om finska upptäcktsresande för barn och ungdomar. Löytönen har fått fem pris för sina böcker till exempel Finlandiapriset i facklitteratur.

I Facklitteraturklubben fördjupar vi oss med det breda utbudet av facklitteratur och fackboksförfattare. Facklitteratur täcker 80% av bokmarknaden. Helsingfors universitet är den största producenten av facklitteratur. Höstens programm är planerat av dekanus för humaniora, professor Pirjo Hiidenmaa och professor emeritus Markku Löytönen.

Tisdag 21.9.2021 klo 17-18, Forsthuset sal 1 (Unionsgatan 40). Det är möjligt att följa med evenemanget på distans.


Liknande händelser


Litteraturcirkel: Mirkka Lappalainen

Mirkka Lappalainen är en prisbelönta forskare och hennes historiska true crime-deckare Smittenin murha (Siltala 2022) berättar om sin tids mest upprörande finländska mordfall. Det gjorde den avlägset belägna herrgården i Borgå vida känd för alla, oc..

Litteraturcirkels forskartisdag: Veli-Pekka Tynkkynen

Kopplingen mellan energi och makt är en ödesfråga för Ryssland, och Putins regim har utnyttjat olja och gas för att driva sina politiska mål. Hur rättfärdigas ett beroende av fossil energi för vanliga ryssar och vilken roll spelar den i landets yttre ..
Kuva: Ari Aalto

Litteraturcirkels forskartisdag: Kari Raivio

Hälsa och sjukdom är numera globala frågor som påverkar bl.a. marknadsekonomin och turismen. Helsingfors universitets tidigare kansler och rektor Kari Raivios verk Maapallo potilaana (Duodecim 2023) granskar hälsa på tre nivåer: planeten, samhället och..