Facklitteraturklubben: Ulla-Maija Forsberg

Forsberg+Ulla-Maija-6_photo+Veikko+Somerpuro

Kuva: Hanna Tarkiainen, Kuvitelmia.

Fil.dr Ulla-Maija Forsberg, är professor i finsk-ugrisk lingvistik vid Helsingfors universitet. Hon är specialiserad på att studera ordens ursprung. I egenskap av chefredaktör har hon b.la. varit ansvarig för verket Suomen sanojen alkuperä. Forsberg har år 2021 gett ut en etymologisk ordbok Stadin slangin etymologinen sanakirja som presenterar ursprunget till stans slangspråk. I Facklitteraturklubben diskuteras slang, ordförråd i allmänhet och ordens historia samt forskning inom språk.

I Facklitteraturklubben fördjupar vi oss med det breda utbudet av facklitteratur och fackboksförfattare. Facklitteratur täcker 80% av bokmarknaden. Helsingfors universitet är den största producenten av facklitteratur. Höstens programm är planerat av dekanus för humaniora, professor Pirjo Hiidenmaa och professor emeritus Markku Löytönen.

Tisdag 19.10.2021 kl. 17-18, Forsthuset sal 1 (Unionsgatan 40). Evenemanget kan också följas på distans.