FÖRELÄSNINGSSERIE: REDAN DE GAMLA GREKERNA – PAULIINA REMES

Bild: Christine och Göran Schildts stiftelse

Professori Pauliina RemesPlaton keskustelun suitsimisesta: jaettu tutkiskelu ja sen normit. Pauliina Remes aloittaa luentosarjan luennolla Platonista ja keskustelunormeista.

I denna serie, som är en fortsättning på Mobilitet på Medelhavet under antiken, vill vi lyfta fram den europeiska identiteten från olika perspektiv. Temat är något av en paradox i och med att den europeiska identiteten bygger på en lång historia samtidigt som den tar avstånd från ett blodigt förflutet, kolonialism och världskrig. Denna föreläsningsserie är ett samarbete mellan Christine och Göran Schildts stiftelse och Alumnföreningen vid Helsingfors universitet.

Ons 19.5.2021 kl 17. Direktsändning. 


Liknande händelser