LUENTOSARJA: Jo muinaiset kreikkalaiset – PAULIINA REMES

Bild: Christine och Göran Schildts stiftelse

Professori Pauliina Remes: Platon keskustelun suitsimisesta: jaettu tutkiskelu ja sen normit. Luentosarjan ”Jo muinaiset kreikkalaiset…” päättää Pauliina Remes luennolla Platonista ja keskustelunormeista.

”Jo muinaiset kreikkalaiset…” on ilmaisu, jota yhä käytetään jonkun halutessa viitata johonkin antiikinaikaiseen aiheeseen ja antaa sanoilleen painoarvoa. Tämä vanha sanonta on todistuskappale antiikin merkityksestä länsimaille. Se kulttuuri, jota kreikkalaiset ja roomalaiset kylvivät useilla eri alueilla, on kehittymällä, muuttumalla ja sopeutumalla selviytynyt myöhemmille ajoille. Hyvin perustein voidaan väittää, että eurooppalaisen identiteetin juuret pohjautuvat antiikin kreikkalaiseen ja juutalaiskristilliseen kulttuuriperinteeseen. Myöskään arabimaailman merkitystä ei sovi unohtaa.

Tässä luentosarjassa, joka on jatkoa sarjalle Mobilitet på Medelhavet under antiken, haluamme nostaa esille eurooppalaista identiteettiä eri näkökulmien kautta. Teema on tavalla tai toisella paradoksi siinä mielessä, että eurooppalainen nykyidentiteetti perustuu pitkään historiaan, samalla kun se ottaa etäisyyttä verisestä, kolonialismin ja sotientäyteisestä menneisyydestä.

Luentosarja tehdään yhteistyössä Christine ja Göran Schildtin säätiön ja Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen kanssa.

Ke 2.6.2021 klo 17. Tilaisuus lähetetään suoratoistona Unitube-studiosta.