(Peruttu) LUENTOSARJA Redan de gamla grekerna… aspekter på den Europeiska identiteten: PAULIINA REMES

1920x1080_schildt_53_Medelhavet

PERUTTU (13.3.2020)

Professor Pauliina Remes: Jaget, självkunskap och självundersökning: arvet från antiken. Pauliina Remes inleder serien med en föreläsning om den europeiska identitetens utveckling från antiken till idag.

Uttrycket redan de gamla grekerna… används då man hänvisar till något antikt och vill ge tyngd åt sitt uttalande. Detta gamla talesätt vittnar om den betydelse antiken haft för Västerlandet. Kulturen som greker och romare skapade har levt vidare under senare tidsperioder, utvecklats, förändrats och anpassats. Man kan påstå att rötterna till den europeiska identiteten hittas bl.a. i den antika grekiska traditionen och i det judisk-kristna kulturarvet, arabvärldens betydelse inte heller att förglömma.

Denna föreläsningsserie är ett samarbete mellan Christine och Göran Schildts stiftelse och Alumnföreningen vid Helsingfors universitet.

To 26.3.2020 klo 17, Porthania PII, Yliopistonkatu 3