Hållbarhet och ansvar på universitetet

Keva-tilaisuus syksy 2022

Välkommen på en för alumner inriktad kvällstillställning, där man behandlar universitetets arbete för ansvar och hållbarhet tisdagen den 4.10.2022, kl. 17 i Svenska social – och kommunalhögskolans festsal.

Helsingfors universitet uppger i sin nya strategi att universitet kommer att vara en föregångare i att främja ansvar och hållbarhet under året 2030. Dessa ambitiösa mål kan endast förverkligas genom konkreta åtgärder. Hållbarhet- och ansvarprogrammet samlar ihop universitetets gärningar och mål för åren 2022-2024. Kom med och hör vilka linjedragningar universitetet har gjort i programmet, som godkändes under våren. Under tillfället diskuteras också hur alumnerna kan bidra till arbetet.

Under kvällen hör vi hur man på universitetet arbetar med hållbarhets och ansvarsfrågor och hur man vill föra utvecklingen vidare. Under tillställningen kan man diskutera vad alumner ser för behov för kompetensutveckling i arbetslivet för att främja hållbarhet och ansvar. Det är möjligt att delta antingen på plats eller via direktsändning, men vi rekommenderar deltagande på plats så att man kan delta i diskussionen. För deltagare på plats erbjuds en lätt traktering. Länken till direktsändningen skickas före evenemanget åt deltagarna.

Evenemanget arrangeras som ett samarbete mellan Helsingfors universitets alumnförening och Helsinki Alumni -gemenskapen. Vi ber de som deltar på plats att anmäla sig senast torsdagen den 29.9. för att kunna beräkna mängden mat som behövs.

Tisdagen den 4.10.2022 klockan 17, Svenska social – och kommunalhögskolan, festsalen (Snellamnsgatan 12).