Helsingfors universitets alumner rf:s årsmöte

Klubba_RGB

Helsingfors universitets alumner rf:s ordinarie årsmöte arrangeras torsdagen 11.11.2021 kl. 17.00 i Språkcentrums festsal (Fabiansgatan 26, 3 vån). Under mötet behandlas bland annat bokslutet och verksamhetsberättelsen för året 2020 samt godkännandet av verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgiften för år 2022. Därtill väljs nya medlemmar till delegationen och styrelsen. Servering efter mötet.

Mötets föredragningslista samt verksamhetsberättelsen 2020 och verksamhetsplanen 2022 finns till påseende på föreningens hemsida. Ytterligare material finns till påseende på kontoret (Universitetsgatan 3, 3 vån.) vardagar klockan 10-16. Om du vill bekanta dig med materialet på plats ber vi dig vara i kontakt med kontoret på förhand.

Du kan också uttrycka din åsikt om de ärenden som behandlas på mötet via e-post till: hu@alumnforeningen.fi. Officiella förslag kan dock endast göras på själva mötet. Det finns inte en möjlighet att delta på mötet på distans.

Torsdagen den 11.11.2021 kl. 17-19, Språkcentrets festsal (Fabiansgatan 26, 3.våningen).