Helsingfors universitets Studia Generalia: Artificiell intelligens och människosinnet

Kuva Studia Generalia

Helsingfors universitets Studia Generalia – föreläsningsserie behandlar under våren 2023 aktuella frågor som berör människosinnet och artificiell intelligens ur olika vetenskapsgrenars perspektiv. Föreläsningarna arrangeras torsdagarna 2.3., 16.3., och 30.3. klockan 17-19 i Tankehörnan. Man kan också följa föreläsningarna på nätet. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, kräver ingen förhandsanmälning och är gratis. Det är möjligt att bekanta sig noggrannare med innehållet på universitetets webbsidor.

Artificiella intelligens och digitaliseringens många former har blivit en del av vardagslivet och att förstå artificiell intelligens och de många sidorna av digitaliseringen har rentav blivit en medborgarfärdighet.  Hur kunde artificiell intelligens och digitala verktyg utvecklas så att de skulle stöda människors kognition och välmående? Föreläsningsserien har planerats av Helsingfors universitets forskare inom forskningsfältet Mind and Matter.

To 2.3. kl. 17-19 Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella
Keskustelemassa professori Minna Ruckenstein, ohjelmajohtaja Karoliina Snell ja oikeuskansleri Tuomas Pöysti, puheenjohtajana apulaisprofessori Riikka Koulu.

To 16.3. kl. 17-19 brAIn: Learning in humans and machines
Includes talks by Associate Professor Benjamin Cowley, Assistant Professor Luigi Acerbi and Research Director Antti Keurulainen, with Professor Riikka Möttönen as Chairperson. This event is in English.

To 30.3. kl. 17-19 Mikä on ChatGPT?
Keskustelemassa yliopistonlehtori Anna-Mari Rusanen, yliopistonlehtori Mathias Creutz, professori Riikka Möttönen ja professori Hannu Toivonen.

Torsdagar 2.3.-30.3.2023 klockan 17-19, Tankehörnan (Universitetsgatan 4). Det är möjligt att följa föreläsningarna på nätet via direktsändning.


Liknande händelser


Tankehörnan: Priimuksesta pudokkaaksi?

För att fira sitt 70-årsjubileum anordnar tidningen Yliopisto en paneldiskussion i Vetenskapshörnan, där diskussionen handlar om varför den finska befolkningens utbildningsnivå stampar på stället. På plats för att diskutera är FSF:s styrelseledamot..

Klimatförändringen – en tragedi i horisonten?

Klimatförändringen – en tragedi i horisonten? Vad kan man åstadkomma med politiska beslut? Hur kan marknaden påskynda förändringar? Under sommaren har viktiga beslut tagits inom rapporteringen gällande hållbar utveckling. Vad innebär besluten? V..

A.I. Virtanen -prisutdelningsceremoni

A.I. Virtanen-priset utdelas vart annat år för att hedra kemisten, professorn och nobelpristagaren Artturi Ilmari Virtanens livsverk. Priset utdelas som erkännande till en person som utfört internationellt högtstående forskning och delas ut av Suomalaist..