Helsingin yliopiston Studia Generalia: Tekoäly ja ihmismieli

Kuva Studia Generalia

Helsingin yliopiston Studia Generalia -yleisöluentosarja käsittelee keväällä 2023 tekoälyyn ja ihmismieleen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä eri tieteenalojen näkökulmista. Luennot järjestetään torstaisin 2.3., 16.3. ja 30.3. klo 17-19 Tiedekulmassa, ja niitä voi seurata myös verkossa. Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia eivätkä vaadi ilmoittautumista, ja niiden sisältöön voi tutustua tarkemmin yliopiston verkkosivuilla.

Tekoälyn ja digitalisaation monet muodot ovat tulleet osaksi jokapäivästä elämää, ja tekoälyn ja digitalisaation moninaisuuden ymmärtäminen on nykyään olennainen kansalaistaito. Kuinka tekoälyä ja digitaalisia työkaluja voisi kehittää suuntaan, jossa ne tukevat entistä paremmin ihmisten kognitiota ja hyvinvointia? Luentosarjan ovat suunnitelleet Helsingin yliopiston Mind and Matter -tutkimusalueen tutkijat.

To 2.3. klo 17-19 Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella
Keskustelemassa professori Minna Ruckenstein, ohjelmajohtaja Karoliina Snell ja oikeuskansleri Tuomas Pöysti, puheenjohtajana apulaisprofessori Riikka Koulu.

To 16.3. klo 17-19 brAIn: Learning in humans and machines
Includes talks by Associate Professor Benjamin Cowley, Assistant Professor Luigi Acerbi and Research Director Antti Keurulainen, with Professor Riikka Möttönen as Chairperson. This event is in English.

To 30.3. klo 17-19 Mikä on ChatGPT?
Keskustelemassa yliopistonlehtori Anna-Mari Rusanen, yliopistonlehtori Mathias Creutz, professori Riikka Möttönen ja professori Hannu Toivonen.

Torstaisin 2.3.-30.3.2023 kello 17-19, Tiedekulma (Yliopistonkatu 4). Tapahtumia voi seurata myös suoratoistona.


Samanlaisia tapahtumia


Tiedekulma: Priimuksesta pudokkaaksi?

Yliopisto-lehti järjestää 70-vuotisjuhliensa kunniaksi Tiedekulmassa keskustelutilaisuuden, jossa ruoditaan Suomen koulutustason junnaamista. Keskustelemassa ovat SYL:n hallituksen jäsen Jenny Kasongo, kasvatustieteen professori Sonja Kosunen, biokemian op..

Ilmastonmuutos – tragedia horisontissa?

Ilmastonmuutos – tragedia horisontissa? Mitä voidaan tehdä poliittisin päätöksin? Miten markkinat voivat vauhdittaa muutosta? Kesän aikana on otettu tärkeitä askeleita kestävän kehityksen raportoinnissa. Mitä ne merkitsevät? Mikä muuttuu? Ku..

Aivot on tärkein pääomamme – Alumnien aivotutkimusilta

Mitä aivotutkimuksella on saatu viime vuosikymmeninä aikaan esimerkiksi Alzheimerin taudin ja MS-taudin osalta? Mitä aivotutkijat selvittävät ja millaisia läpimurtoja on odotettavissa? Miten aivotutkimuksen avulla voidaan helpottaa suomalaisen yhteiskunn..

A. I. Virtanen -palkinnonjakotilaisuus

A. I. Virtanen -palkinto myönnetään joka toinen vuosi suomalaisen kemistin ja nobelistin, professori Artturi Ilmari Virtasen elämäntyön kunnioittamiseksi, tunnustuksena kansainvälisesti korkeatasoisesta tutkimustyöstä. Palkinnon jakavat Suomalaisten K..