Helsingfors universitets Studia Generalia: Sanning

studia generalia 2021 banneri

Temat för Helsingfors universitets Studia Generalia hösten 2021 är ett av universitetets grundvärderingar: sanning. Föreläsningarna arrangeras på torsdagar 30.9.-4.11.2021 i Nationalmuseét och Tankehörnan och sänds samtidigt på nätet. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla som är intresserade av vetenskap. Föreläsningarna bandas in och kan ses vid senare tillfälle.

På varje föreläsning finns ett begränsat antal platser och några av föreläsningarna kräver förhandsanmälan. Mera information om föreläsningarna, anmälning och länkarna till direktsändningarna hittar man på Studia Generalias webbsidor. Föreläsningarna framförs på finska.

Totuus on yksi Helsingin yliopiston neljästä kulmakiviarvosta. Tiede, tutkimus ja opetus pyrkivät totuuteen ja edistämään sen voittoa. Mutta kuka määrittelee, mikä on totta? Miten totuus muuttuu? Minkälaisia totuuksia menneisyyden esineet meille kertovat? Alansa huippututkijat pohtivat muuttuvaa ja näkymätöntä totuutta eri näkökulmista.

30.9. kl 17-19 Den föränderliga sanningen (Nationalmuseum)
Puheenjohtajat: Tuomas Heikkilä (HY) ja Eero Ehanti (KM)
• Totuudenetsijöitä ja huijareita länsimaisen alkemian historiassa
Sara Norja, englantilainen filologia
• Laivureita ja lasipikareita – uusia näkökulmia keskiajan kylien arkielämään
Tuuli Heinonen, arkeologia
• Geneetikko posliinikaupassa – muinais-DNA ja monitieteinen menneisyyden tutkimus
Elina Salmela, populaatiogenetiikka

7.10. kl 17-19 Den osynliga sanningen (Nationalmuseum)
Puheenjohtajat: Samuli Siltanen (HY) ja Eero Ehanti (KM)
• Karjasta kirjoihin – pergamenttien biokodikologinen tutkimus
Tuuli Kasso, biokodikologia
• Näkyvää ja kätkettyä – Nousiaisten tuntematon pyhimys -veistos tutkimuskohteena
Katri Vuola, taidehistoria
• Esineiden kätketyt viestit: Mereen menetetyt nuuskarasiat
Riikka Alvik, meriarkeologia

14.10. kl 17-19:  Sanningen och världsbilden (Tankehörnan)
Puheenjohtaja: Katja Valaskivi (HY)
• Totuus ja ideologia
Maria Lasonen-Aarnio, filosofia
• Tieteellinen maailmankuva vai katsomus?
Roosa Haimila, uskontotiede
• Teknologia ja ideologia
Petri Ylikoski, tieteen ja teknologian tutkimus
• Lääketieteellinen totuus ja uskomus
Markku Sainio, neurologia

28.10. kl 17-19 Sanning och samhället (Tankehörnan)
Puheenjohtaja: Mika Pantzar (HY)
• Talouspolitiikka retoriikan kenttänä
Visa Heinonen, kuluttajaekonomia
• Populaatio, talous ja totuus
Ulla Lehmijoki, kansanaloustiede
• Mallit, totuus ja päätöksentako
Jaakko Kuorikoski, tieteenfilosofia

4.11. kl 17-19 Sanningen och naturvetenskaperna (Tankehörnan)
Puheenjohtaja: Teemu Roos (HY)
• Otsikko täsmentyy
Sabrina Maniscalco, kvanttifysiikka
• Matemaattinen totuus
Åsa Hirvonen, matemaattinen logiikka
• Epävarmuus ja vastuu tutkijan henkisenä ekosysteeminä
Kai Kaila, neurobiologia