Helsingin yliopiston Studia Generalia: Totuus

studia generalia 2021 banneri

Helsingin yliopiston Studia Generalia -luentosarjan teemana syksyllä 2021 on yksi yliopiston perusarvoista: totuus. Luennot järjestetään torstaisin 30.9.-4.11.2021 Kansallismuseossa ja Tiedekulmassa sekä striimataan samanaikaisesti verkossa. Luennot ovat maksuttomia ja avoimia kaikille tieteen ja oppimisen ystäville ja ne voi katsoa myös tallenteina jälkikäteen.

Totuus on yksi Helsingin yliopiston neljästä kulmakiviarvosta. Tiede, tutkimus ja opetus pyrkivät totuuteen ja edistämään sen voittoa. Mutta kuka määrittelee, mikä on totta? Miten totuus muuttuu? Minkälaisia totuuksia menneisyyden esineet meille kertovat? Alansa huippututkijat pohtivat muuttuvaa ja näkymätöntä totuutta eri näkökulmista.

Kutakin luentoa seuraamaan otetaan paikan päälle rajoitettu määrä kuulijoita ja joihinkin luennoista on ennakkoilmoittautuminen. Lisätiedot luennoista ja ilmoittautumisesta sekä suoratoistolinkit löytyvät Studia Generalian verkkosivuilta.

30.9. klo 17-19 MUUTTUVA TOTUUS (Kansallismuseo)
Puheenjohtajat: Tuomas Heikkilä (HY) ja Eero Ehanti (KM)
• Totuudenetsijöitä ja huijareita länsimaisen alkemian historiassa
Sara Norja, englantilainen filologia
• Laivureita ja lasipikareita – uusia näkökulmia keskiajan kylien arkielämään
Tuuli Heinonen, arkeologia
• Geneetikko posliinikaupassa – muinais-DNA ja monitieteinen menneisyyden tutkimus
Elina Salmela, populaatiogenetiikka

7.10. KLO 17-19 NÄKYMÄTÖN TOTUUS (Kansallismuseo)
Puheenjohtajat: Samuli Siltanen (HY) ja Eero Ehanti (KM)
• Karjasta kirjoihin – pergamenttien biokodikologinen tutkimus
Tuuli Kasso, biokodikologia
• Näkyvää ja kätkettyä – Nousiaisten tuntematon pyhimys -veistos tutkimuskohteena
Katri Vuola, taidehistoria
• Esineiden kätketyt viestit: Mereen menetetyt nuuskarasiat
Riikka Alvik, meriarkeologia

14.10. KLO 17-19: TOTUUS JA MAAILMANKUVA (Tiedekulma)
Puheenjohtaja: Katja Valaskivi (HY)
• Totuus ja ideologia
Maria Lasonen-Aarnio, filosofia
• Tieteellinen maailmankuva vai katsomus?
Roosa Haimila, uskontotiede
• Teknologia ja ideologia
Petri Ylikoski, tieteen ja teknologian tutkimus
• Lääketieteellinen totuus ja uskomus
Markku Sainio, neurologia

28.10. KLO 17-19 TOTUUS JA YHTEISKUNTA (Tiedekulma)
Puheenjohtaja: Mika Pantzar (HY)
• Talouspolitiikka retoriikan kenttänä
Visa Heinonen, kuluttajaekonomia
• Populaatio, talous ja totuus
Ulla Lehmijoki, kansanaloustiede
• Mallit, totuus ja päätöksentako
Jaakko Kuorikoski, tieteenfilosofia

4.11. KLO 17-19 TOTUUS JA LUONNONTIETEET (Tiedekulma)
Puheenjohtaja: Teemu Roos (HY)
• Otsikko täsmentyy
Sabrina Maniscalco, kvanttifysiikka
• Matemaattinen totuus
Åsa Hirvonen, matemaattinen logiikka
• Epävarmuus ja vastuu tutkijan henkisenä ekosysteeminä
Kai Kaila, neurobiologia