Helsingfors universitets Studia Generalia: Sivistys

studia generalia 2021 banneri 1920 px matala

Helsingfors universitets gratis öppna föreläsningsserie Studia Generalia fortsätter att behandla universitetets grundvärderingar och under hösten 2022 är temat Bildning. Föreläsningarna arrangeras tisdagar 11.10-22.11 i samarbete med Nationalteatern på biblioteket Ode, i Nationalteatern, Tankehörnan och på nätet. Föreläsningarna är öppna för alla och kräver ingen anmälan. Det är möjligt att se inspelningar på föreläsningarna efteråt.

Ti 11.10 kl. 17-19 SIVISTYS – LUKUTAIDON MONET MUODOT (Tankehörnan)
Professor Jouko Rikkinen, universitetslektor Johannes Pernaa samt lektor och facklitteraturförfattare Helena Ruuska diskuterar. Ordförande är universitetslektor Maaria Linko.

Ti 25.10 kl. 17-19 SIVISTYS – KIELITAIDON MONET MUODOT (Tankehörnan)
Professor Friederike Lüpke, professor Riikka Möttönen samt universitetslektor Heini Lehtonen diskuterar. Ordförande är professor Samuli Siltanen.

Ti 1.11 kl. 17-19 SIVISTYS – TIEDE, TAIDE JA LUOVUUS (Nationalteatern)
Professor Mikko Airavaara, dramatikern och regissören Juha Jokela samt biträdande professor Susanna Välimäki diskuterar. Ordförande är professor Hanna Korsberg.

Ti 15.11 kl. 17-19 SIVISTYS – UUDEN KOHTAAMINEN (Nationalteatern)
Regissören och skådespelaren Jussi Lehtonen, universitetslektorn Katri Tanskanen samt professorn Hannu Toivonen diskuterar. Ordförande är professor Hanna Korsberg.

Ti 22.11 SIVISTYS ON YHTEISTYÖTÄ (Ode)
Det exakta programmet publiceras senare.


Liknande händelser


Tankehörnan: Euroopan näkymättömät rajat

På tillställningen som arrangeras av Helsingfors universitets centrum för Europaforskning och Tankehörnan, diskuterar forskare vem som får hjälp i Europa och hurudana gränser för solidaritet som finns inom Europa i dag. Händelserna under 2022 har synl..
Kuva/Foto: Pekka Turunen

Fiskeriet i förändring

På tillställningen arrangerad tillsammans av Alumnföreningen och John Nurminens Stiftelse diskuterar specialister om fiskerinäringen i förändring, yrket fiskare, Östersjöns fiskbestånd och Östersjövänlig mat. Talare är bl.a. författarna till boke..