Litteraturcirkeln: Susanna Hast

Susanna Hast. Kuva: Miikka Pirinen / S&S

Kuva: Miikka Pirinen / S&S

Susanna Hast undersöker i sin självbiografiska debutroman Ruumis/huoneet mekanismerna kring våld och trauma och det tysta kriget mot kvinnor som inte beskrivs i historieböckerna. Verket visar hur kroppen kommer ihåg saker som språket inte alltid når. Romanen belönades med Helsingin Sanomats pris för debuterande författare i november 2022.

Hast är en i Helsingfors bosatt författare och forskare. Hon har disputerat till doktor i samhällsvetenskaper vid Lapplands universitet och verkar som docent och lärare i konstnärlig forskning på Teaterhöskolan vid Konstuniversitetet. Hon har i sin forskning fördjupat sig i upplevelsen av krig.

I Litteraturcirkeln fördjupar man sig i litteraturens olika genrer och författarna själva presenterar sina nya verk. På måndagar är tyngpunkten i skönlitteratur och under tisdagar presenteras faktaböcker som baserar sig på Helsingfors universitets forskares arbete. Programmet för måndagskvällarna har planerats av S&S förläggare Mirjam Ilvas och Teos VD Nina Paavolainen. Ansvariga för tisdagarnas forskarprogram är humanistiska fakultetens dekan, professorn i facklitteratur Pirjo Hiidenmaa och Finlands facklitterära författere rf:s tidigare ordförande, professor emeritus Markku Löytönen.

Måndag 13.2.2023 klockan 17-18, Porthania II (Universitetsgatan 3). Du kan också följa med tillställningen på distans.