Litteraturcirkel: Hannu Toivonen

Hannu Toivonen

OBS! GÄSTEN HAR BYTTS UT FRÅN DET SOM TIDIGARE ANGIVITS

Hannu Toivonen är gäst på Forskartisdagen i oktober och han diskuterar sitt verk Mitä tekoäly on? — 100 kysymystä ja vastausta. Hannu Toivonen är professor i databehandling vid Helsingfors universitet och har en långtida bakgrund i forskning gällande kreativitet inom artificiell intelligens. Han har verkat som sakkunnig inom ämnen som berör artificiell intelligens och beräkningskreativitet.

Kan en A.I. vara medveten om sig själv? Hur muycket makt har en A.I.? Är artificiell intelligens ett hot mot den personliga identiteten? Hannu Toivonen svarar lättbegripligt på 100 frågor gällande artificiell intelligens. Svaren belyser mångsidigt både artificiella intelligensens påverkan och principer. I sin bok vill Toivonen ge en mångsidig bild av fältet och därför har han valt med frågor som är så olikartade som möjligt. Hannu Toivonen intervjuas av Pirjo Hiidenmaa.

I Litteraturcirkeln fördjupar man sig i litteraturens olika genrer och författarna själva presenterar sina nya verk. På måndagar är tyngpunkten i skönlitteratur och under tisdagar presenteras facklitteratur som baserar sig på arbete utfört av Helsingfors universitets forskare. Programmet för måndagskvällarna har planerats av S&S förläggare Mirjam Ilvas och Teos VD Nina Paavolainen. Ansvariga för tisdagarnas forskarprogram är humanistiska fakultetens dekan, professorn i facklitteratur Pirjo Hiidenmaa och Finlands facklitterära författare rf:s tidigare ordförande, professor emeritus Markku Löytönen.

Tisdag 24.10.2023 klockan 17-18, Porthania sal PIII (Universitetsgatan 3). Du kan också följa med tillställningen på distans.


Liknande händelser


Kuva: Liisa Takala

Litteraturcirkel: Pertti Lassila

Gäst på den första Litteraturcirkeln i december är Pertti Lassila, som diskuterar sitt nyutgivna verk Jälkisato. Pertti Lassila har publicerat sex romaner som fått berömmande kritik och Armain aika (2015) var Finlandia-pris nominerad. I Litteraturcirkel..

Litteraturcirkel: Johanna Isosävi

Gäst på Forskartisdagen i december är universitetlektorn och docenten i det Franska språket Johanna Isosävi, som distkuterar sitt nyutgivna verk Miten tutkia kohteliaisuutta? Käsityksiä suomalaisesta ja ranskalaisesta kohteliaisuudesta. Hon intervjuas a..