Litteraturcirkel: Ville Keynäs

Ville Keynäs_Cropped

På den första Litteraturcirkeln i septemeber är översättaren Ville Keynäs gäst och han diskuterar sin översättning av Georges Perecs klassiker roman La Disparition. Ville Keynäs är en finsk översättare som är känd för sina översättningar från franska till finska. Han är känd för att åta sig översättningar som anses vara ”omöjliga” på grund av texternas litterära lekfullhet och språkliga mångbottnighet. Han är även översättare av Aku Ankka och har erhållit ett flertal priser för sitt arbete.

La Disparition utgavs 1969 och är ett av de kändast verken av Georges Perec. Hela boken är skriven utan vokalen e, som är den mest förekommande bokstaven i franskan. Verket har nu äntligen översatts till finska och anses vara ett exempel på en enastående översättning.

I Litteraturcirkeln fördjupar man sig i litteraturens olika genrer och författarna själva presenterar sina nya verk. På måndagar är tyngpunkten i skönlitteratur och under tisdagar presenteras facklitteratur som baserar sig på arbete utfört av Helsingfors universitets forskare. Programmet för måndagskvällarna har planerats av S&S förläggare Mirjam Ilvas och Teos VD Nina Paavolainen. Ansvariga för tisdagarnas forskarprogram är humanistiska fakultetens dekan, professorn i facklitteratur Pirjo Hiidenmaa och Finlands facklitterära författare rf:s tidigare ordförande, professor emeritus Markku Löytönen.

Måndag 11.9.2023 klockan 17-18, Porthania sal PIII (Universitetsgatan 3). Du kan också följa med tillställningen på distans.