Litteraturcirkel: Matti Klinge

matti-klinge-kasvokuva_pysty_1920X1150

Professor Matti Klinges unika och omfattande memoarserie är färdigställd. Del VI Täysinpalvellut. Muistelmia 2001-2021, berättar om forskaren, författaren och läraren Matti Klinges produktiva 2000-tal. Utan att tyngas ner av sitt ämbetes förvaltningsuppgifter publicerar Klinge omfattande monografier, tung forskning, polemiska essäer och kolumner. Biografiserien kopplar samman författarens genomlevda årtionden med det historiska sammanhanget och till hans personliga dokumentation. Förläggaren Touko Siltala intervjuar Matti Klinge om tematiken kring skrivande av dagböcker och biografier.Deltagande förutsätter anmälan.

Programmet för höstens litteraturcirklar är planerat av Anna Baijars och Touko Siltala. Anna Baijars är verkställande direktör och förläggare för förlaget Gummerus. Utöver litteratur inspireras hon av musik, havet och förändringar inom bokbranschen. Touko Siltala är förläggare vid förlaget Siltala. Under den största delen av sin karriär har han arbetat med inhemsk litteratur men börjar intressera sig ännu mera för betydande översatt litteratur, biografier och historisk forskning.

Måndag 13.12.2021, kl. 17, Forsthuset sal 1, (Unionsgatan 40), Helsingfors. Det är möjligt att delta på evenemanget via direktsändning. Länken skickas till de som anmält sig närmare evenemanget.