Promotionens anda – Ögonblicksbilder från promotionstraditionen

nauhanheitto

Kuva: Helsingin yliopistomuseo

År 2023 firas Promotionens jubelår då man hedrar den hundrade promotionen vid filosofiska fakulteten. Till jubelårets mångsidiga program hör bland annat en utställning på Nationalbiblioteket, en fackbok om promotionens historia, en podcast-serie, minnesinsamling, dryckesvisetävling samt flera publiktillställningar – noggrannare informationa om utbudet finns på adressen www.helsinki.fi/sv/projekt/promotionens-jubelar

Promotionens jubelår-projektet, Alumnföreningen och Helsinki Alumni -gemenskapen arrangerar tillsammans under våren en tredelad programserie Promotionens andaLevande tradition, glädje och ritualerna som erbjuder inblickar i promotionens historia, kritiskt granskande gällande promotionstraditionerna och levande promotionskonst.

I evenemangsseriens första del Ögonblicksbilder från promotionstraditionen utlovas information och korta inblickar i promotionen idag och ur dess historia. Vad allt har promotionen varit, är och kan vara?

Fredag 10.2.2023 klockan 15-17, Tankehörnan (Universitetsgatan 4). Du kan följa med evenemanget på distans.