Promotionens anda: Levande kulturarv – Promotionen 1643-2023

Seppelöity tytön pää pieni

F. Ahlstedt: Seppelöity tytön pää (Helsingin yliopistomuseo, Matti Ruotsalainen)

År 2023 firas Promotionens jubelår då man hedrar den hundrade promotionen vid filosofiska fakulteten. Till jubelårets mångsidiga program hör bland annat en utställning på Nationalbiblioteket, en fackbok om promotionens historia, en podcast-serie, minnesinsamling, dryckesvisetävling samt flera publiktillställningar – noggrannare informationa om utbudet finns på adressen www.helsinki.fi/sv/projekt/promotionens-jubelar

Promotionens jubelår-projektet, Alumnföreningen och Helsinki Alumni -gemenskapen arrangerar tillsammans under våren en tredelad programserie Promotionens andaLevande tradition, glädje och ritualerna som erbjuder inblickar i promotionens historia, kritiskt granskande gällande promotionstraditionerna och levande promotionskonst.

Evenemangsseriens andra del Levande kulturarv – Promotionen 1643-2023 är en kritisk pandeldiskussion om traditionens betydelse. Motsvarar promotionstraditionen ännu samhällets förändrade behov under 2000-talet? Evenemangets exakta innehåll och anmälningen öppnas senare.

Onsdag 19.4.2023 klockan 17-19, Nationalmuseum (Mannerheimvägen 34).


Liknande händelser


F. Ahlstedt: Seppelöity tytön pää (Helsingin yliopistomuseo, Matti Ruotsalainen)

Invigning av Promotionens jubelår

År 2023 firas Promotionens jubelår då man hedrar den hundrade promotionen vid filosofiska fakulteten. Till jubelårets mångsidiga program hör bland annat en utställning på Nationalbiblioteket, en fackbok om promotionens historia, en podcast-serie, minne..