Tankehörnan: Euroopan näkymättömät rajat

På tillställningen som arrangeras av Helsingfors universitets centrum för Europaforskning och Tankehörnan, diskuterar forskare vem som får hjälp i Europa och hurudana gränser för solidaritet som finns inom Europa i dag. Händelserna under 2022 har synliggjort hur synen på de som söker skydd från krig skiljer sig åt. Även på mellanstatlig nivå har gränser för solidaritet, hjälpbehov och allianser omformats. Akademiforskaren Timo Miettinen, forskaren Miika Tervonen och forskaren Johanna Vuorelma diskuterar ämnet.

Man kan följa med evenemanget antingen på plats i Tankehörnan eller via direktsändning på Tankehörnans nätsidor, ingen förhandsanmälning krävs. Exakt information om tillställningens innehåll, information om forskarna och länken till direktsändningen hittar man på Tankehörnans nätsida via länken under. Tillställningen är en del av Vetenskapshörnans och HU:s Centrum för Europaforsknings serie Pinnalla: Eurooppa murroksessa 28.9-16.11.2022.

Onsdagen den 19.10.2022 klockan 17, Tankehörnan (Universitetsgatan 4). Det är även möjligt att följa med evenemanget via direktsändning.