Många fiskare lyfter sina nät och ryssjor ur havet för sista gången och samtidigt försvinner en del av en uråldrig livsstil. Hurudan är vardagen för en fiskare inom den ofta romantiserade yrkesgruppen och hurudana är de förändringar som påverkar fi..