För världen bästa – donatorer stöder universitetet

tammi_1184x507px

Hur gör man en donation åt Helsingfors universitet? Hur sköter och placerar universitetet det donerade kapitalet? Vad får man till stånd med donationerna? Välkommen med och diskutera och höra om vad donationer betyder för Helsingfors universitet. I diskussionen deltar Helsingfors universitets kansler Kaarle Hämeri och chefen för samhällsrelationer Pia Dolivo.

Genom att donera åt vetenskap hjälper du Helsingfors universitet att forma framtiden via utbildning och forskning. Redan över 5700 privatpersoner och samfund har stött Helsingfors universitet genom donationer. Donationerna används mångsidigt till att stöda studier, undervisning och forskning inom alla vetenskapsgrenar. Varje donation är viktig och mycket blir gjort med medlen!

Onsdagen den 3.11.2021 klockan 16-17.30, Forsthuset Sal 1 (Unionsgatan 40). Det är möjligt att delta på distans.