Andra världskriget gjorde åter entré på biografdukarna runt om i världen under 2000-talet, även i Finland och Ryssland. Andra världskrigets händelser är en central del av många länders nationella självbild, men erbjuder 2000-talets krigsfilmer nya ..