Universitetets inskription och öppningskarneval

Päärakennus Ari Aalto pieni

Kuva: HY / Ari Aalto

Helsingfors universitets rektor har glädjen att bjuda in universitetets studerande, personal och universitetets vänner till läsårets 2023-2024 inskription i Solennitetssalen måndagen 4.9.2023 från och med kl. 12.15. framåt. Det är även möjligt att följa tillställningen via stream på Helsingfors universitets Youtube-kanal.

Helsingfors universitets inskription firas traditionsenligt den första måndagen i september. Inskriptionens program består av rektorns öppningstal, personalens och studentkårens representanters tal samt musik. Efter programmet i Solennitetssalen förflyttas man i akademisk processionen till Domkyrkan, där den ekumeniska invigningsgudstjänsten hålls eller alternativt till Nationalbiblioteket för den icke-konfessionella tillställningen.

Alla alumner är varmt välkomna att delta i läsårets inskription, gudstjänsten och den icke-konfessionella tillställningen. Gäster ombeds bära vardagskostym. Deltagare förutsätts inte anmäla sig, men om du är på kommande så önskar vi att du meddelar det till Alumnföreningen via länken nedan.

Efter inskriptionen ordnar Helsingfors universitets studentkår den traditionella Öppningskarnevalen på Centrum Campus kl. 14–18. Karnevalen har ett mångsidigt program där både nya och gamla studerande har möjlighet att bekanta sig med det bräda fältet av akademiska organisationer. Även Alumnföreningen är med och har ett eget stånd – kom med på karnevalen och anmäl dig som frivillig till Alumnföreningens punkt. Det finns hela tiden personal från Alumnföreningens kontor på plats, så du behöver inte känna till föreningens verksamhet i detalj. Det är möjligt att bara göra ett kort besök och dela ut alumngodis åt studerande och berätta om sina egna erfarenheter som alumn.

Måndag 4.9.2023 klockan 12, Universitetets Solennitetssal (Alexandersgatan 5).