Helsingfors universitet uppger i sin nya strategi att universitet kommer att vara en föregångare i att främja ansvar och hållbarhet under året 2030. Dessa ambitiösa mål kan endast förverkligas genom konkreta åtgärder. Hållbarhet- och ansvarprogramme..