Universitetets inskription

Päärakennus Ari Aalto pieni

Kuva: HY / Ari Aalto

Helsingfors universitets inskription firas traditionsenligt den första måndagen i september. I år är firas inskriptionen hoppeligen åter i solennitetssalen efter en två års paus. Platsen bekräftas i augusti.

Inskriptionens program består av rektorns öppningstal, personalens och studentkårens representanters tal samt musikuppföranden. Efter att programmet i solennitetssalen avslutats förflyttar deltagarna sig i akademisk procession antingen till Domkyrkan till en ekumenisk öppningsgudstjänst eller till Nationalbiblioteket till en icke-religiös tillställning.

Alla alumner är hjärtligt välkomna att delta i inskriptionen, gudstjänsten och den icke-religiösa tillställningen. Gästerna ombeds klä sig i vardagsdräkt. Deltagare förutsätts inte anmäla sig, men om du är på kommande så hoppas vi att du meddelar om detta åt Alumnföreningen via länken nedan.

Måndagen den 5.9.2022 klockan 12, Universitetets solennitetssal (Alexandersgatan 5).