Valta vaihtuu Saksassa – mikä muuttuu Euroopassa?

pinnalla_logo

Den långvariga förbundskanslern Angela Merkel lämnar sitt ämbete efter förbundsdagsvalet 26.9.2021. Förändringen är betydande både i Tyskland, Europeiska Unionen och på den internationella politikens arena.

I Tankehörnans Pinnalla-program diskuterar Helsingfors universitets forskarkollegiums chef, professorn i internationell politik Tuomas Forsberg och chefen för Centrum för Europa-forskning , docent Timo Miettinen det tyska valet. Situationen och stämningarna inför valet analyseras av Helsingin Sanomats Berlin-korrespondent Hanna Mahlamäki. Diskussionen leds av Helsingin Sanomats ledarskribent Anna-Liisa Kauhanen.

Keskustelun aiheita:

  • Millaisissa asetelmissa vaaleihin lähdetään ja mitkä ovat vaalien tärkeimmät teemat?
  • Mikä muuttuu Saksassa ja Euroopassa Merkelin lähdön jälkeen?
  • Millaiset saappaat tulevalla liittokanslerilla on täytettävänään maailmanpolitiikassa?

Tapahtuma on osa Tiedekulman Pinnalla-ajankohtaisohjelmasarjaa. Pinnalla auttaa ymmärtämään maailman tapahtumia ja ajankohtaisia ilmiöitä laajemmin – tutkitun tiedon avulla. Ohjelmassa vaihtuvat asiantuntijat avaavat ajankohtaisten ilmiöiden ja tapahtumien taustoja ja merkitystä.

Tisdagen den  14.9.2021 klockan 12. Tillställningen direktsänds och det är inte möjligt att delta på plats i Tankehörnan. Vi skickar länken till direktsändningen åt alla som anmält sig.