Vetenskapsklubben: Klimatförändringens påverkan i Finska vattendrag

Manalan-kellari

Torkar brunnarna och översvämmas städerna? Klimatförändringen är redan här och påverkar nederbörd, översvämmningar och grundvattnet i hela Finland. Hur förutspår man klimatförändringens påverkan? Författare och Journalist Riikka Suominen intevjuar Finlands miljöcentrals ledande hydrolog Noora Veijalainen. Värd för vetenskapsklubben i oktober är Finlands miljöcentral.

Vetenskapsklubben ämnar erbjuda intressant vetenskapligt program under bästa möjliga  after-work tid. Evenemangen arrangeras på restaurang Manala. Vetenskapsklubben bandas in och kan lyssnas på i efterhand i podcast-format. Podcasten publiceras alltid en dag efter själva evenemanget på Tiederadios Soundcloud– och Spotify- konton.

Huvudarrangör för Vetenskapsklubben är Vetenskapliga samfundens delegation som även ansvarar för arrangemangen till Vetenskapsdagarna och Vetenskapens natt. För programmet under hösten 2021 ansvarar Litteraturforskarsällskapet i Finland, Suomalaisten Kemistien Seura och Finlands miljöcentral. Vetenskapsklubbarna koordineras av Vetenskapliga samfundens delegation. Alumnföreningen vid Helsingfors universitet deltar i samarbetet.

Deltagandet på Vetenskapsklubbarna är gratis, men mängden platser på evenemanget är begränsat. Platserna delas ut på basen av anmälningsordningen.

Onsdagen 13.10.2021 klockan 17-18, Restaurang Manala (Dagmarsgatan 2).


Liknande händelser


Kuva: Arno de la Chapelle

Vetenskapsklubben: Kan vi vara riktigt sysslolösa?

Att vara arbetsam och att utveckla sig ses som dygder, vila, semester och sysslolöshet verkar mera ses som saker som upprätthåller arbetsförmågan. Aversionen gentemot lättja och att lata sig har en lång historia som kan spåras till upplysningstidens t..