Vetenskapsklubben: Klimatförändringens påverkan i Finska vattendrag

Manalan-kellari

Torkar brunnarna och översvämmas städerna? Klimatförändringen är redan här och påverkar nederbörd, översvämmningar och grundvattnet i hela Finland. Hur förutspår man klimatförändringens påverkan? Författare och Journalist Riikka Suominen intevjuar Finlands miljöcentrals ledande hydrolog Noora Veijalainen. Värd för vetenskapsklubben i oktober är Finlands miljöcentral.

Vetenskapsklubben ämnar erbjuda intressant vetenskapligt program under bästa möjliga  after-work tid. Evenemangen arrangeras på restaurang Manala. Vetenskapsklubben bandas in och kan lyssnas på i efterhand i podcast-format. Podcasten publiceras alltid en dag efter själva evenemanget på Tiederadios Soundcloud– och Spotify- konton.

Huvudarrangör för Vetenskapsklubben är Vetenskapliga samfundens delegation som även ansvarar för arrangemangen till Vetenskapsdagarna och Vetenskapens natt. För programmet under hösten 2021 ansvarar Litteraturforskarsällskapet i Finland, Suomalaisten Kemistien Seura och Finlands miljöcentral. Vetenskapsklubbarna koordineras av Vetenskapliga samfundens delegation. Alumnföreningen vid Helsingfors universitet deltar i samarbetet.

Deltagandet på Vetenskapsklubbarna är gratis, men mängden platser på evenemanget är begränsat. Platserna delas ut på basen av anmälningsordningen.

Onsdagen 13.10.2021 klockan 17-18, Restaurang Manala (Dagmarsgatan 2).